PACKAGE คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ป่าหิน 4วัน

* 10,500 บาท

แพ็คเกจทัวร์จีนเริ่มต้น 2 ท่าน แผ่นดินแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ป่าหิน 4วัน เที่ยวส่วนตัวไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

แพ็คเกจทัวร์จีน 2 ท่าน ก็เดินทางได้
เที่ยวส่วนตัวไม่ลงร้านรัฐบาล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

  • ชมถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก
  • ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ“อุทยานป่าหิน” (รวม รถแบบเตอรี่)
  • ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ที่ ไร่สตรอว์เบอร์รี
  • ชมภูเขาหิมะเจี้ยวจือ
  • ชมแผ่นดินสีแดงตงชวน
  • ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าทิปไกด์
  • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
1-10-2020
10,000
30,000
40,000
Sold Out
1-10-2020
ผู้ใหญ่
10,000
พักเดี่ยว
30,000
เด็ก 2-11 ปี
40,000
สถานะ
Sold Out

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง