PROMOTION จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน4คืน

28,800 บาท

ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 'อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้าวโกว' อุทยานหวงหลง ต้นกำเนิดมังกรเหลือง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน4คืน
*ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
*อุทยานหวงหลง
*ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กำหนดการเดินทาง วันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2562

พิเศษ ! มัดจำก่อน 17 สิงหาคม 2562 ลดทันที 3,000 บาท/ท่าน
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้ราคาโปรโมชั่น แก่ท่านที่พร้อมชำระมัดจำก่อน **

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง