CHARM OF SHAANXI-HENAN ซีอาน เจิ้งโจว เติงฟง 8 วัน

49,800 บาท

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แกรนด์แคนยอนหลินโจว อุทยานหยุนไถซาน วัดเส้าหลิน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน แบบ VIP ไปกับเรา ส่านซี – เหอหนาน  8 วัน

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แกรนด์แคนยอนหลินโจว อุทยานหยุนไถซาน วัดเส้าหลิน

>>ชมกำแพงเมืองโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

>>ชมแกรนด์แคนยอนหลินโจว

>>ชมอุทยานสวรรค์หยุนไถซานเป็นอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน

>> ชมระเบียงกระจกใสเป็นระเบียงกระจกใสขนาดใหญ่ ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน

>>ชม อารามเส้าหลิน   สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 กันยายน 2566 - 22 กันยายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
29 ตุลาคม 2566 - 5 พฤศจิกายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
4 พฤศจิกายน 2566 - 11 พฤศจิกายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
24 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
15-09-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
29-10-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
04-11-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
24-02-2024
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง