LUXULY SNOW SICHUAN ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาวู 6วัน5คืน

39,900บาท

นั่งกระเช้าไฟฟ้า เล่นสกีภูเขาหิมะวาอู ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊ โรงแรมหรู 5 ดาวทุกคืน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีนVIP SNOW SICHAUN อุทยานง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาหิมะวาอู 6วัน5คืน

 • ชมเมืองโบราณหวงหลงซี สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่ในอดีต
  เคยเป็นเมืองแห่งการค้าขาย
 • ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปหินแกะสลักที่
  ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมวัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขา ง้อไบ๊
 • นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง
 • ศักการะวังแพะเขียว
 • เพลิดเพลินกับจุดชมวิวภูเขาวาอู ภูเขาหิมะกับโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่มองเห็นชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
 • สนุกกับศูนย์อนุรักษ์แพนด้าแห่งเมืองเฉินตู
 • ไม่ลงร้านรัฐบาล
 • โรงแรมหรู 5 ดาวทุกคืน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12-01-2024
39,900
7,800
39,900
รับได้
18-01-2024
39,900
7,800
39,900
รับได้
25-01-2024
39,900
7,800
39,900
รับได้
12-01-2024
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
18-01-2024
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
25-01-2024
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง