SNOW SICHUAN สกีซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6วัน

39,800บาท

สนุกสนานสกีรีสอร์ทภูเขาหิมะซีหลิง ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซงผิงโกว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์เฉิงตู สกีรีสอร์ทซีหลิง ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน  อุทยานซงผิงโกว

>ช็อปปิ้งถนนโบราณจินหลี มีร้านค้ามากมายตกแต่งอยู่ในบ้านหลังเก่าของจีน มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆของฝากเป็นจำนวนมาก

>นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง  พักสกีรีสอร์ท

>เมืองเม่าเสี้ยน ชม หมู่บ้าน ภูเขา วิวข้างทางที่สวยงาม

>อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่  เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย

>อุทยานซงผิงโกว โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบวสงวน

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18 มกราคม 2566 - 23 มกราคม 2566
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
18-1-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง