SNOW SICHUAN สกีซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6วัน

42,800บาท

สนุกสนานสกีรีสอร์ทภูเขาหิมะซีหลิง ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซงผิงโกว

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์เฉิงตู สกีรีสอร์ทซีหลิง ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน  อุทยานซงผิงโกว

>ช็อปปิ้งถนนโบราณจินหลี มีร้านค้ามากมายตกแต่งอยู่ในบ้านหลังเก่าของจีน มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆของฝากเป็นจำนวนมาก

>นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง  พักสกีรีสอร์ท

>เมืองเม่าเสี้ยน ชม หมู่บ้าน ภูเขา วิวข้างทางที่สวยงาม

>อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่  เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย

>อุทยานซงผิงโกว โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบวสงวน

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28-12-2023
42,800
6,800
42,800
รับได้
28-12-2023
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง