SPRING กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง 6วัน สายการบิน VZ

35,800 บาท

ทัวร์VIP พักโรงแรม 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมซากุระหมื่นไร่ผิงป้า ชมอุทยานกุหลาบพันปี ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง

รายละเอียดทัวร์จีน

SPRING กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง 6วัน

  • ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่
  • ชม อุทยานกุหลาบพันปี
  • หมู่บ้านแม้วซีเจียง
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • พักโรงแรม 5 ดาว
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
23 มีนาคม 2567 - 28 มีนาคม 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
30 มีนาคม 2567 - 4 เมษายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
6 เมษายน 2567 - 11 เมษายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
16-03-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
23-03-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
30-03-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
06-04-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง