UNSEEN TIBET หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10 วัน

89,800บาท

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา ชมกลุ่มธารน้ำแข็งไหลกู่ พระราชวังโปตาลา ชมทะเลสาบรันวู ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่าน

รายละเอียดทัวร์จีน

หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10 วัน   

ธารน้ำแข็งไหลกู่ พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก

กำหนดการเดินทาง     

25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566

 8 – 17 สิงหาคม 2566

12 – 21 กันยายน 2566  

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25-07-2023
89800
9800
89800
รับได้
08-08-2023
89800
9800
89800
รับได้
12-09-2023
89800
9800
89800
รับได้
25-07-2023
ผู้ใหญ่
89800
พักเดี่ยว
9800
เด็ก 2-11 ปี
89800
สถานะ
รับได้
08-08-2023
ผู้ใหญ่
89800
พักเดี่ยว
9800
เด็ก 2-11 ปี
89800
สถานะ
รับได้
12-09-2023
ผู้ใหญ่
89800
พักเดี่ยว
9800
เด็ก 2-11 ปี
89800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง