VIPใต้สุดแดนสยาม เบตง ยะลา ปัตตานี 4วัน

16,800 บาท

ทัวร์เที่ยวไทย สุขใจ เบตง ปัตตานี ยะลา พื้นที่สีชมพู สัมผัสเสน่ห์ชายแดนใต้ รวมฮิตที่เที่ยวที่กินรวบเดียวมัดรวมกันในทริปนี้

รายละเอียดทัวร์จีน

VIPเบตง ยะลา ปัตตานี 4วัน 3คืน

” ใต้สุดสยาม เบตง ยะลา ปัตตานี “

ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

มัสยิดกรือเซะ หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ มัสยิดกลาง”ทัชมาฮาลเมืองไทย”

 • เช็คอิน ศาลหลักเมืองยะลา ใจกลางผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทย
 • YALA Street Art เสพศิลป์ ถิ่นบินหลา จุดแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองยะลา
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา เขตแดนที่ติดกับมาเลเซีย
 • ชม เกาะทวด เกาะน้ำจืดและเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวด
 • พิเศษ ลิ้มรสไก่เบตง เคาหยก กบภูเขาทอด เมนูดี เมนูเด็ด ที่ไม่ควรพลาด
 • เดินชมรอบเมืองเบตง แวะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ชม สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนางแห่งเดียวของภาคใต้
 • ชม อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา
 • แวะชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง น้องใหม่ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ หนึ่งเดียวในไทย
 • สักการะ วัดพุทธาวาส เจดีย์ใหญ่ใต้สุดแดนปลายด้ามขวาน
 • สักการะ เจ้าแม่กวนอิมเบตง วัดกวนอิม ตั้งโดดเด่นของเนินเขาสวนสุดสยาม
 • พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุดสยาม เมืองงามชายแดน
 • นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ซึ่งเป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
 • ชม Unsee จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นั่งชมแสงแรกก่อนใครๆ
 • นำท่านเดินเฉิดฉายบน สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • นำท่าน ถ่ายรูปสวยๆ กับ สะพานแตปูซู สะพานไม้แขวนเก่าแก่ข้ามแม่น้ำ
 • ผ่านชม สะพานยีลาปัน ข้ามแม่น้ำปัตตานี รูปแบบสไตล์รังผึ้ง
 • สัมผัสล่องลอยประวัติศาสตร์ มัสยิดกรือเซะ แลนด์มาร์กสำคัญเมืองปัตตานี
 • สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี
 • ชมเมืองเก่าคลายอารมณ์ ตลาดจีน หรือ กือดาจีนอ ตลอดสองฝั่่งถนน
 • นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ชม มัสยิดกลาง ปัตตานี สง่างามและมีมนต์ขลัง
 • แวะชิม เฉาก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดั้งเดิมต้นตำรับ อร่อยระดับตำนาน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
10 พฤษภาคม 2564 - 12 พฤษภาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/grandtourchina.com/public_html/wp-content/themes/dt-the7/single-tour.php on line 174
บาท
รับได้
16 พฤษภาคม 2564 - 18 พฤษภาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
23 พฤษภาคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
30 พฤษภาคม 2564 - 1 มิถุนายน 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
13 มิถุนายน 2564 - 15 มิถุนายน 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
20 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
27 มิถุนายน 2564 - 29 มิถุนายน 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
11 กรกฎาคม 2564 - 13 กรกฎาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
18 กรกฎาคม 2564 - 20 กรกฎาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
1 สิงหาคม 2564 - 3 สิงหาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
8 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
22 สิงหาคม 2564 - 24 สิงหาคม 2564
16,800 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
10 พ.ค. 2564 - 12 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
16 พ.ค. 2564 - 18 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
23 พ.ค. 2564 - 25 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
30 พ.ค. 2564 - 1 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
13 มิ.ย. 2564 - 15 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
20 มิ.ย. 2564 - 22 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
27 มิ.ย. 2564 - 29 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
11 ก.ค. 2564 - 13 ก.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
18 ก.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
1 ส.ค. 2564 - 3 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
8 ส.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
22 ส.ค. 2564 - 24 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
16,800 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง