PACKAGE น่าน 4วัน 3คืน

5,888 บาท

เที่ยวแบบ New Normol คณะส่วนตัว 6 ท่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ดอยกว่าง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

รายละเอียดทัวร์จีน

เที่ยวแบบ New Normol  คณะส่วนตัว 6 ท่าน

ชมพูคาน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 4วัน3คืน

  • ภูมินทร์พร้อมชมภาพประติมากรรมภาพฝาผนังในอุโบสภ ตำนานกระซิบรักบันลือโลก
  • ชมวัดศรีพันต้นตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ 
  • ชมวัดพระธาตุเขาน้อยปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน
  • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-ลำดวนผ้าทอทุ่งนาหลายสิบไร่ ฉากหลังเป็นขุนเขาสีเขียวสุดสายตา
  • สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ
  • วนอุทยานแพะเมืองผีหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ
  • สักการะ  พระพุทธชินราช วัดคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก

ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต แอ่วดอยไปกระซิบรักดอยเสมอดาว

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
5,888 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
8 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
5,888 บาท
3,000 บาท
บาท
รับได้
21 มิถุนายน 2567 - 24 มิถุนายน 2567
15 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564
ผู้ใหญ่
5,888 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
8 ก.พ. 2564 - 11 ก.พ. 2564
ผู้ใหญ่
5,888 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
21 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง