ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

โปรดสอบถาม

อัศจรรย์ถิ่นแมนจูเรีย พรมแดนจีน - รัสเซีย สู่ประตูยุโรป เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ดินแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเชื่อมจีน และ รัสเซีย 
สวรรค์ของนักภ่ายภาพ ทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่
  • ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แนวเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง
  • สัมผัสหลากหลายอารยธรรม จีน รัสเซีย มองโกเลีย
  • สนุกสนานฮาร์บิ้นโลกหิมะและน้ำแข็งในร่ม
  • สัมผัสจุดชมวิวธรรมชาติป่าเบิร์ชขาวบริสุทธิ์
  • ชมลานจตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงของชาวรัสเซีย
  • ชมทะเลสาบฮูหลุนทะเลสาบที่เปรียบเสมือนทะเลในมหาสมุทร
  • สัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ สวรรค์ของนักถ่ายภาพ

 

ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง