@น่าน หลง ฮัก ปัว ดินแดนแห่งท้องนาสีทอง4วัน2คืน

6,900 บาท

มหัศจรรย์ล้านนา ไหว้พระธาตุ สัมผัสธรรมชาติและชีวิตแบบเนิบๆ เดินทางคณะส่วนตัว รถตู้ VIP

รายละเอียดทัวร์จีน

 

เที่ยวจุดไฮไลท์ อ.ปัว ดอยภูคา ดอยกว่าง ถนนลอยฟ้า พระธาตุแช่แห้ง


  • เส้นทางแห่งความสุข ถนนลอยฟ้า ถนนสายชื่อดังของ จ.น่าน
  • ชมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดทั้งปี 
  • จิบกาแฟริมนาบรรยากาศไทลื้อ ที่ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-ลำดวนผ้าทอ
  • วัดภูเก็ต บนภูมหัศจรรย์ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
  • ไหว้พระชมทุ่งนาเขียวขจีที่ วัดศรีมงคล
  • ชมจิตรกรรมฝาฝนังที่มีชื่อเสียง วัดภูมินทร์ ความงามของศิลปช่างสกุลล้านนา
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มต้นลีลาวดี 
  • วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองแห่งเมืองน่าน
  • พระธาตุเขาน้อย วิวสวยสุดในล้านนา
  • สักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ

 

ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต แอ่วดอยไปกระซิบรักดอยเสมอดาว

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
7-10 กันยายน 2563
6,900
1,100
-
รับได้
14-17 กันยายน 2563
6,900
1,100
-
รับได้
5-8 ตุลาคม 2563
7,400
1,600
-
รับได้
12-15 ตุลาคม 2563
7,400
1,600
-
รับได้
2-5 พฤศจิกายน 2563
7,400
1,600
-
รับได้
9-10 พฤศจิกายน 2563
7,400
1,600
-
รับได้
7-10 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
6,900
พักเดี่ยว
1,100
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14-17 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
6,900
พักเดี่ยว
1,100
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
5-8 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
7,400
พักเดี่ยว
1,600
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12-15 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
7,400
พักเดี่ยว
1,600
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
2-5 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
7,400
พักเดี่ยว
1,600
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
9-10 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
7,400
พักเดี่ยว
1,600
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง