ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน TG

43,800 บาท

อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง สวรรค์จิ่วจ้ายโกว พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากากและโชว์ทิเบต ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต
  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง