ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน TG

43,800 บาท

อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง สวรรค์จิ่วจ้ายโกว พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากากและโชว์ทิเบต ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต
  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 – 18 ตุลาคม 2563
43,800
6,800
-
รับได้
20 – 25 ตุลาคม 2563
43,800
6,800
-
รับได้
23 - 28 ตุลาคม 2563
43,800
6,800
-
รับได้
27ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
43,800
6,800
-
รับได้
3 – 8 พฤศจิกายน 2563
36,800
5,800
-
รับได้
10 – 15 พฤศจิกายน 2563
36,800
5,800
-
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20 – 25 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 - 28 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
27ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
3 – 8 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10 – 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง