ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน 7วัน 6คืน

29,900 บาท

เที่ยวอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว เต็มวัน ชมอุทยานหวงหลง ชมธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

2 – 8  พฤศจิกายน  /  9 -15  พฤศจิกายน / 23-29  พฤศจิกายน 2562

4 – 10 ธันวาคม / 21 – 27 ธันวาคม 2562

ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน   อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • สายการบินการบินไทย TG

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง