ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

29,900 บาท

อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไม่ลงร้านรัฐบาล บินการบินไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว

ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • การบินไทย

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง