ทัวร์ง้อไบ๊ อุทยานจิ่วจ้ายโกว เล่นสกีบนภูเขาหิมะซีหลิง 8วัน TG

48,800 บาท

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกสนานเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง ชมมรดกโลกสวรรค์บนดิน อุทยานจิ่วจ้ายโกว สุดว้าวกับโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกกับกิจกรรมเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง 
ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" 
สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา “จินติ่ง เอ๋อเหมยซาน”
  • ดินแดนสวรรค์สามฤดูจิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิ
  • ภูเขาหิมะซีหลิง (ขึ้นกระเช้า)
  • สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกีบนลานสุริยัน จันทรา

พิเศษ ! สนุกคูณสอง พักสกีรีสอร์ด 1 คืน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
48,800
7,800
-
รับได้
9-16 มกราคม 2564
46,800
7,800
-
รับได้
23-30 มกราคม 2564
46,800
7,800
-
รับได้
6-13 กุมภาพันธ์ 2564
46,800
7,800
-
รับได้
20-27 กุมภาพันธ์ 2564
46,800
7,800
-
รับได้
26 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
9-16 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23-30 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
6-13 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-27 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง