ทัวร์ง้อไบ๊ อุทยานจิ่วจ้ายโกว เล่นสกีบนภูเขาหิมะซีหลิง 8วัน TG

48,800 บาท

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกสนานเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง ชมมรดกโลกสวรรค์บนดิน อุทยานจิ่วจ้ายโกว สุดว้าวกับโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกกับกิจกรรมเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง 
ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" 
สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา “จินติ่ง เอ๋อเหมยซาน”
  • ดินแดนสวรรค์สามฤดูจิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิ
  • ภูเขาหิมะซีหลิง (ขึ้นกระเช้า)
  • สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกีบนลานสุริยัน จันทรา

พิเศษ ! สนุกคูณสอง พักสกีรีสอร์ด 1 คืน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง