ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน TG

48,800 บาท

ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน ไม่ลงร้านรัฐบาล บินการบินไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว-อุทยานหวงหลง  
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน 
  • พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต
  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง