ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน TG

48,800 บาท

ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน ไม่ลงร้านรัฐบาล บินการบินไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว-อุทยานหวงหลง  
ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน 
  • พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต
  • บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต”
  • นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
19 – 26 กันยายน 2563
48,800
7,800
-
รับได้
17 -24 ตุลาคม 2563
52,800
8,800
-
รับได้
23 – 30 ตุลาคม 2563
52,800
8,800
-
รับได้
1 - 8 พฤศจิกายน 2563
46,800
6,800
-
รับได้
7 - 14 พฤศจิกายน 2563
46,800
6,800
-
รับได้
19 – 26 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17 -24 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
52,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 – 30 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
52,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
1 - 8 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
7 - 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
46,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง