Winter Trip เฉิงตู ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ซงผิงโกว สี่ดรุณี 6วัน

36,800 บาท

สัมผัสความหนาวในอุทยานซงผิงโกว ขึ้นภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ ชมยอดเขาหิมะของสี่ดรุณีและสัมผัสแม่คะนิ้งแบบฟินๆ

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
สัมผัสความหนาวในอุทยานซงผิงโกว ขึ้นภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ ชมยอดเขาหิมะของสี่ดรุณีและสัมผัสแม่คะนิ้งแบบฟินๆ

  • เที่ยว ต๋ากู่ปิงชวน ธารน้ำแข็งฟอสซิลแห่งป่าดึกดำบรรพ์บนภูเขาหิมะ
  • เที่ยว อุทยานซงผิงโกว ตื่นตาไปกับหิมะสีขาวโพลนที่เกาะกุมไปทั่วทั้งอุทยาน
  • เที่ยว เมืองกู่เชียงเฉิง เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณ
  • เที่ยว ภูเขาสี่ดรุณี ชมยอดเขาหิมะสี่ดรุณีน้อยแห่งจีน
  • เที่ยว ซวงเฉียวโกว หรือที่รู้จักกันในนามหุบเขาสะพานคู่

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง