กานหนาน

กานหนาน เป็นชื่อของ 1 ใน 10 แขวงปกครองตนเองชนชาติทิเบตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกานซุ ติดต่อกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลซื่อชวน และตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลชิงไห่ มีพื้นที่รวมกว่า 45,000 ตร.กม. บนความสูงตั้งแต่ระดับ 1,100-4,900 ม.จากระดับน้ำทะเล (ความสูงโดยเฉลี่ย 3,000 ม.) ประชากรเกือบร้อยละ 60 เป็นชาวทิเบต

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกานหนาน

วัดลาบรัง Labrang Monastery หรือ หล่าปู้เหริงซื่อ ที่อำเภอเซี่ยเหอ เป็นวัดทิเบตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1709 มีพื้นที่รวมถึง 866,000 ตร.ม. จัดเป็น 1 ใน 6 วัดสำคัญของนิกายเกรุปปะ (หมวกเหลือง) ของทิเบต (อีก 5 วัด คือ วัดเซ่อรา(เซรา), วัดเจ๋อปั้ง(เดรปุง), วัดกานตาน ในนครลาซา, วัดตาชิลุนโป ในเมืองซิกัตเซ่ และวัดถาเอ่อร์ซื่อ ในนครซีหนิง

โค้งแรกแห่งแม่น้ำเหลือง หรือ หวงเหอตี้อีววฺาน น้ำเก้าคุ้งสิบแปดโค้ง ที่ไหลมาจากต้นน้ำทางภาคตะวันตก แล้วมาหักโค้งขึ้นเหนือ ณ ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำของตำบลถังเค่อแห่งนี้

วัดหมี่ลารื่อปา (Milariba Buddha Pavilion) ในเมืองเหอจว้อ วัดนิกายหมวกขาว จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ วิหาร 9 ชั้น สูง 40 เมตร

ทะเลสาบก๋าไห่ (Ga Hai Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเขตที่ราบสูงกานหนาน ตั้งอยู่บนความสูง 3,480 เมตร