กุ้ยหลิน 

กุ้ยหลิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกวางสีของชาวจ้วง    ชาวจ้วงซึ่งมีประชากร  152  ล้านคนจัดว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในจีน  มณฑลกวางสีซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเวียดนามทางตอนใต้มีประชากรทั้งหมด  40  ล้านคน  เป็นชาวจ้วง ประมาณ  34%  ชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆ (เช่น  เย้า  เมี้ยว  ยี่และตง )  ประมาณ  5% คนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือเมืองกุ้ยหลินได้ชื่อมาจากต้นขี้เหล็ก  ซึ่งส่งกลิ่นหอมไปทั้งเมืองในช่วงที่ดอกบานในฤดูใบไม้ร่วง  คำว่า “กุ้ยหลิน”  แปลว่า “ป่าต้นขี้เหล็ก”  จากบันทึกประวัติศาสตร์ สภาวะแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบยังคงเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมได้  เนื่องจากถูกจำกัดโดยภูผาน้อยใหญ่  ภูมิประเทศเต็มไปด้วย นาข้าว  ควาย  กอไผ่  ชาวนาในชุดกางเกงขาพับ  และหมวกฟางทรงหัวแหลม  พุทราเป็นผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งของกุ้ยหลิน  นอกจากนี้กุ้ยหลินยังมีชื่อเสียงในการผลิตซอสพริกรสจัดที่เรียกว่า “กุ้ยหลินเจียง”

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกุ้ยหลิน

ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง “แม่น้ำนี้งดงามราวสายเข็มขัดไหมสีมรกต  ส่วนภูผานั่นเล่าเป็นดังจุฑามณีสีหยก” ชมความงามของลำน้ำหลี่เจียงที่สวยใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ที่มีรูปร่างต่างๆ  กันตามจิตนาการของผู้ผ่านชม  ดังคำกล่าวที่ว่า “กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกสวยงามและมีแม่น้ำที่สวยใสที่สุดในโลก” ระหว่างล่องเรือชี้ชวนให้ท่านชมเขาเจ้าแม่กวนอิม  ผาเก้าม้า  เขาหอยทาก  ฯลฯ เพลินเพลินกับกับเพลงรักเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวจ้วงที่ถ่ายทอดผ่านเสียงหวานเสนาะหูของหญิงสาว ระหว่างทางมีการแสดงจับปลาด้วยนกน้ำ ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษชาวจ้วงที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

เขางวงช้าง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ลักษณะเขาสูงใหญ่ ที่มีรูปร่างเป็นช้างตัวโต ที่ยืนตระหง่านโชว์งวง ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเมืองกุ้ยหลิน บรรยากาศธรรมชาติโดยรอบเหมือนเดินอยู่ในสวนขนาดใหญ่ มีสาวชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่า สีสันสวยสดงดงามอวดโฉมรอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว และยังได้ชมภาพชาวบ้าน ที่นำแพไม้ไผ่และนกน้ำหาปลาคู่ชีพหาเลี้ยงปากท้องแทนการออกวางเบ็ดตกปลา เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ภาพที่มีเขางวงช้างเป็นฉากหลังดูมีสีสัน ไม่ควรพลาดการบันทึกภาพ และจดลงในบันทึกแห่งความทรงจำ

ถ้ำขลุ่ยอ้อ นั้นเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดของเมืองจีน กินบริเวณกว้างใหญ่มีหินงอกหินย้อยรูปทรงหลากหลายแปลกตา บริเวณกว้างขวางภายในถ้ำนั้นครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับสมเด็จพระพี่นางเมื่อครั้งเสด็จเยือนเมืองกุ้ยหลินอีกด้วยภายในของถ้ำขลุ่ยอ้อนั้นมีการจัดแสดงแสงสีเสียงน่าตื่นตา เริ่มจากการฉายไฟสีต่างๆ ให้กระทบหินงอกหินย้อยในถ้ำจนมองเห็นเป็นรูปทรงแปลกตา และยังมีการฉายหนังสามมิติบนเพดานกว้างเป็นเรื่องราวอีกด้วย

IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง  พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี

SPRING กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง 6วัน สายการบิน VZ

SPRING กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง 6วัน ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ ชม อุทยานกุหลาบพันปี หมู่บ้านแม้วซีเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พักโรงแรม 5 ดาว

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5คืน

IMPRESSION OF GUILIN >นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน >ชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER เป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรม >นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ เดินสะพานกระจกและถ่ายภาพที่จุดชมวิวบนยอดเขา >ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ เป็นแม่น้ำหนึ่่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน >ชมความงามหมู่บ้านแปะก๊วย >ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ ชมความงามหินงอก หินย้อย และอีกมากมาย

IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง  พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

ชม (ถ้ำหลู่ตี้หย่าน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวังแห่งศิลปะ อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ธรรมชาติ” ล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง (ช่วงที่สวยที่สุดของแม่น้ำ) ชม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว  

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว แม่น้ำหลีเจียง หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 7วัน 6คืน

กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ” หนานหนิง “ เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ” น้ำตกเต๋อเทียน “ น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ” อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า กุ้ยหลิน 8 วัน

หนานหนิง ปาหม่า กุ้ยหลิน 8 วัน พิเศษ ชม 2 โชว์  โชว์เมิ่งปาหม่า – หลิวซานเจี่ย ไม่ลงร้านรัฐบาล น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก” เมืองหมิงซื่อ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน ชมสวนสาธารณะเอ๋อฉวน เมืองปาหม่า เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หรือ ถ้ำร้อยนก ชม โชว์ MENG BAMA เป็นโชว์แสงสีเวทีบนเกาะกลางน้ำฉากหลังเป็นวิวภูเขา ถ้ำคริสตัล เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยที่มีสีขาวดั่งหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล เมืองโบราณเหยาบู ภูเขาเป่ยตี้ซาน พื้นที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA แห่งชาติ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว ภูเขาหรูอี้ฟง เมืองโบราณต้าซี นั่งรถไฟความเร็วสูง    

ทัวร์ซานเจียง นาขั้นบันไดหลงจี๋ ซานเจียง หลางซาง 5วัน 4คืน

กำหนดการเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2561 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ” ชมสันหลังมังกร  นาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่สวยที่สุด ซานเจียง อำเภอปกครองตนเองชาวเผ่าต้ง เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน คณะ VIP อาหารดี โรงแรมดี ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ซานเจียง หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง หลงเซิ่น เขาหลางซาน 6วัน5คืน

ซานเจียง อำเภอปกครองตนเองชาวเผ่าต้ง เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ” ชมสันหลังมังกร  นาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่สวยที่สุด   กำหนดเดินทาง        18-23 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562                                  18 – 23 มิถุนายน / 11 – 16 กรกฎาคม 2562                                  10 – 15 สิงหาคม /  17 – 22 กันยายน  2562                                  9 – 14 ตุลาคม…