คานาสือ

“ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายของมวลมนุษย์”

ทะเลสาบคานาซ หรือ คานาสือ ตั้งอยู่ภาคเหนือของอำเภอปู้เอ้อจิ้ง ห่างจากอำเภอปู้เอ้อจิ้งไป 150 กิโลเมตร ทะเลสาบคานาซเป็นทะเลสาบบนภูเขาอาเลอไท่ (หรือเทือกเขาอัลไต) คำว่าคานาซ เป็นภาษามองโกล หมายถึง ทะเลสาบในหุบเขา

คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา ซึ่งเขียวขจีรายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ยามต้องแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยับ ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลูกแกะของชาวบ้านแถบริมทะเลสาบ และเมื่อมองออกไปไกลๆ จะแลเห็นความงดงามอันน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน คานาสือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง 180 เมตร

จุดที่ท่านสามารถชมวิวในคานาสือ» คุ้งน้ำแสงจันทร์, คุ้งน้ำเทพยาดา, หมู่บ้านถูหว่า, ทะเลสาบขาว, ทะเลสาบดำ

คุ้งน้ำแสงจันทร์ : ขนาบด้วยภูเขาทั้งสองฝั่ง น้ำในทะเลสาบวกไปวนมาตามอิทธิพลจากภูเขา ทำให้ดูเหมือนกับพระจันทร์แรมหนึ่งค่ำ กลางเสี้ยวพระจันทร์นั้น มีเกาะพื้นที่ราบเรียบอยู่สองเกาะซึ่งดูดุจดั่งรอยเท้าขนาดใหญ่สองรอย จัดว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เจ้ามังกรซีไห่(西海龙王)ได้มาปล่อยฝน ณ สถานที่แห่งนี้ แล้วได้หลงเหลือรอยเท้าเอาไว้ แต่ก็มีคนกล่าวว่า รอยเท้านั้นคือรอยเท้าของ ชางเอ๋อ (嫦娥)ซึ่งในเวลานั้นได้ลงมาตามหาสามี และตอนที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ไม่ทันระวัง จึงทำให้เหลือรอยเท้าเอาไว้ แต่สุดท้ายก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าเป็นรอยเท้าของเทพซวงนู๋ (匈奴)ซึ่งหลงเหลือไว้จากตอนที่ไล่ตามล่าศัตรู

คุ้งน้ำเทพยาดา : ริมลำน้ำของน้ำในทะเลสาบเกยขึ้นกับป่าและพื้นหญ้าตัดไปมาทำให้ดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ มากมาย (มีมึนกว่านี้มั้ย ฮ่าๆๆ) ผู้คนต่างเรียกว่า คุ้งน้ำเทพยาดา แต่แท้จริงแล้วคือน้ำจากทะเลสาบคานาสือที่ไหลผ่านลุ่มน้ำกลางภูเขาไปอย่างช้าๆ กลายเป็นหนองน้ำและชายหาดที่ใสบริสุทธิ์ เวลาที่แสงแดดสาดส่องมากระทบ น้ำในทะเลสาบจะส่องแสงทอประกายระยิบระยับออกมา

หมู่บ้านถูหว่า : ตั้งอยู่ทางฝั่งตอนใต้ของทะเลสาบคานาสือ ห่างจากห้วยลึกระหว่างเขา 3 กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีประชากรอาศัยกว่า 100 ครัวเรือน หรือกว่า 1400 คน ผู้คนในหมู่บ้านมักนิยมใช้ไม้ซุง(松木)มาก่อสร้างเป็นบ้านไม้ สถาปัตยกรรมประเภทนี้เรียกว่า บ้านไม้เหลี่ยม(木楞屋)กำแพงทั้งสี่ด้านใช้ไม้และอิฐก่อเรียง มีเพิงกันแดด พื้นบ้านทำจากไม้ มุมหลังคาแหลมเอียง ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่มีฝนและหิมะมาก รูปแบบการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นี้ คือ เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ล่าสัตว์และจับปลาเป็นอาชีพรอง พวกเขาใช้ภาษาที่พบได้น้อยแล้วในประเทศจีน ซึ่งก็คือ ภาษาถูหว่า เป็นภาษาที่ขึ้นกับภาษาท้องถิ่นโบราณอาเอ่อไท้(阿尔泰)หรือชนเผ่าทูเจี๋ย(突厥)และเป็นภาษาหนึ่งเดียวที่ทราบมาว่าเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากความศรัทธาในศาสนาพุทธ (ซินเจียงส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลาม)

ทะเลสาบขาว : คนพื้นที่เรียกขานว่า “อาเค้อคู้เล่อ”(阿克库勒)เนื่องจากทะเลสาบขาวและใสมากจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ ทะเลสาบขาวตั้งอยู่ที่ภูเขาอาเอ่อไท้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ 1954 เมตร มีพื้นที่ประมาณสิบตารางกิโลเมตร ตลอดสี่ฤดูกาลน้ำในทะเลสาบล้วนเป็นสีขาว ตามคำบอกเล่าได้กล่าวไว้ว่า น้ำในทะเลสาบเป็นสีขาวเนื่องจากธารน้ำแข็งขยับตัวเสียดสีกับก้อนหินจำนวนมากจนเปลี่ยนเป็นสีขาวและไหลลงไปสู่ทะเลสาบ

ทะเลสาบดำ : ห่างจากหมู่บ้านคานาสือไปทางทิศตะวันตก 13 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากธารน้ำแข็ง เนื่องจากสมัยโบราณธารน้ำแข็งแตกตัว ประกอบกับธารน้ำแข็งจำนวนมากแตกสลาย ปัจจุบันจึงกลายเป็นกลุ่มทะเลสาบ กลุ่มทะเลสาบตั้งอยู่ที่กลางภูเขาจนถึงยอดภูเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ 1800 ~ 2200 เมตร ทะเลสาบใหญ่เล็กต่างๆกระจายเรียงรายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้า ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบสาบคาลาคู้เล่อ (喀拉库勒湖)ทะเลสาบดำอี้จี๋(意即黑湖)เฉิงหม่าโท๋วสิง(呈马头形) มีพื้นที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร ระดับความลึกเฉลี่ยของน้ำคือ 5 เมตร

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวเส้นนี้ »

  • เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน แน่นอนว่าช่วงนี้มีพื้นป่าและทุ่งหญ้าที่เป็นสีเขียวและยังมองเห็นภูเขามีหิมะปกคลุม แต่อากาศยังมีความหนาวอยู่พอสมควร
  • เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ก็ยังเป็นช่วงฤดูร้อน แต่บริเวณทุ่งหญ้าเริ่มการบานของดอกไม้นานาชนิดทำให้มีความสวยงามอย่างมาก อากาศเย็นสบายไม่หนาวมาก
  • เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยามมากันช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือช่วงเปลี่ยนสีของใบไม้

วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด » ขึ้นเครื่องบินไปลงที่เมือง “อูรูมูฉี” แล้วต่อเครื่องบินไปลงยังเมือง “คานาสือ”

SOUTHERN XINJIANG คัชการ์ ทัชคอร์กาน 7วัน TG

ชมสุสานพระนางเซียงเฟย香妃墓ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีและงดงามที่สุดในมณฑลซินเจียง ทะเลสาบไป่ซาหู ตั้งอยู่ในเทือกเขาไป่ซาซาน ชมทะเลสาบคาราคูล Karakul Lake เป็นทะเลสาบสีเขียวเข้ม ที่มีขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า ห้อมล้อมไว้ ถนนโบราณผันหลง  เป็นถนนบนภูเขาที่คดเคี้ยวทอดยาวบนเทือกเขาคุนหลุนอันงดงาม ชมทะเลสาบปันตี๋ Bandil จะปรากฏเป็นสีฟ้าภายใต้แสงแดด ชมดอกแอปริคอต  ความสวยงามของดอกไม้บานสะพรั่ง   ชม ถนนสายหัตถกรรมชาวคัชการ์  The Great Bazaar   ชมเมืองเก่าคาชการ์ เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ บ้านเรือนเก่าแบบตะวันออกกลาง  

AUTUMN KANAS อูหลู่มู่ฉี คานาสือ 8 วัน

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ ขุยถุน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ  หมู่บ้านโบราณเหอมู่ ชมมหัศจรรย์ หวูไฉ่ทาน หรือ หาดห้าสี  ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ กำหนดการเดินทาง      14 – 21 กันยายน 2566      | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

FAVOR XINJIANG อูหลู่มู่ฉี คานาสือ เท่อเค่อซือ อี้หนิง 10วัน

รายการพิเศษตามฤดูกาล พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานคานาสือ  หาดห้าสี  ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู   นั่งรถไฟความเร็วสูง    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour