“คาราเมย์ หรือ คารามาอี้”


คาราเมย์

ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุง ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่าที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมานานมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันคาราเมย์ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีกำลังการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี เมืองคาราเมย์ยังเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบ แผน ตามผังเมืองสมัยใหม่ มีการสร้างเขื่อนเก้ามังกร เขื่อนชลประทานที่กักเก็บนัำไว้หล่อเลี้ยงชาวเมือง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นอกจากนั้นเมืองคาราเมย์ ยังมีบ่อน้ำมันดำที่มีน้ำมันผุดขึ้นมาตลอดเวลา เมืองนี้จึงจัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งของประเทศจีน

เมืองผีแห่งคาราเมย์

เมืองผีแห่งคาราเมย์ นั้นคือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ริมทะเลสาบอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ในน้ำเป็นแหล่งพักอาศัยของเหล่าสัตว์ยุคโบราณและ ไดโนเสาร์นานาชนิด. ในยุค Cretaceous ประมาณ 75 ล้านปีก่อน เมืองผีแห่งคาราเมย์นั้น ได้มีการเคลื่อนตัวของผิวเปลือกโลกอย่างรุนแรง ทำให้ทะเลสาบขนาดใหญ่เกิดการแยกตัวออกของผิวดินกลายเป็นแอ่งหินทราย และ หินโคลน พร้อมกับการเหือดหายไปของน้ำ. ในปัจจุบันเมืองผีแห่งคาราเมย์คือพื้นที่ที่มีลักษณะแปลกประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะของลม. เมืองผีแห่งคาราเมย์นั้นตั้งอยู่บริเวณที่เป็นปากช่องลม มีลมแรงทั้งปี ทุกๆครั้งที่มีลมมาถึง ลมจะหมุนวนอยู่ในบริเวณเมืองผีแห่งคาราเมย์ จนเกิดเสียงดังคล้ายเสียงโหยหวน เหมือนเหล่าวิญญาณร้องควนครางจึงเป็นที่มาของชื่อ “เมืองผี – เมืองปีศาจ” ด้วยลักษณะที่พิเศษของภูมิทัศน์แห่งสถานที่ ด้านล่างของบริเวณยังเป็นที่ซ่อนตัวของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามหาศาล ก็คือแหล่งปิโตรเลียมบริสุทธ์ จนมีช่วงเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งน้ำมัน

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เดือน 5 – เดือน 10 หรือ ช่วงเริ่มเพาะปลูกดอกไม้ และ ช่วงผลผลิตออกรวง
  • การเดินทางไป : สามารถเหมารถหรือขึ้นรถจากท่ารถชนส่งในเมือง อูรูมูฉีไปได้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ส่วนมากคนจะพักกันที่เมืองคาราเมย์ แล้วไปค่อยขึ้นรถโดยสารไปที่ “ท่ารถขนส่งอูเอ่อเหอ(乌尔禾客运站) มีรถวันละรอบ พอถึงแล้วมีรถท่องเที่ยวรับส่งฟรี(เข้าชมต้องซื้อบัตรนะ) หรือจะเหมาเช่ารถจากเมืองคาราเมย์ไปกลับก็ได้
  • เวลาปิดเปิด : ก่อนเดินทางไปต้องสอบถามก่อนเวลาเปิดปิดให้เข้าชมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ
  • ของขึ้นชื่อ : ผลมะเดื่อ(无花果)