คุนหมิง

นครคุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นครคุนหมิงได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Sping City) เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานเกือบตลอดปีเช่นกัน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบสูง ยูนกุ้ย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 -2,800 เมตร เมืองคุนหมิงมีเนื้อที่ 21,111 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ ปัจจุบันมีประชากรปรมาณ 5 ล้านคน

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองคุนหมิง

อุทยานป่าหิน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง  ภายในเขตอุทยานป่าหินจะมีทั้งเสาหินปูนขนาดเล็ก ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ และถ้ำหินปูนอยู่จำนวนมาก นับว่าเป็นอุทยานหินปูนธรรมชาติและหาดูได้ยากแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอุทยานป่าหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางการจีนให้ความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน

อุทยานป่าหิน เมืองคุนหมิง

อุทยานป่าหิน

เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร  ห่างจากตังเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเขาซีซาน เป็นประตูสู่ความเป็นสิริมงคล ผู้ที่ได้ลอดผ่านประตูนี้ จะมีแต่ความโชคดี ประสบความสำเร็จ

เขาซีซาน ( ประตูมังกร ) เมืองคุนหมิง

เขาซีซาน ( ประตูมังกร )

 

วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง และมีประวัติ  ยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน

วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง

วัดหยวนทง

วัดหยวนทง

ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน (jindian) 金殿 ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

เมืองโบราณกวนตู้  แหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต

คุนหมิง ผานโจว อันซุ่น ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ 8วัน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : มีนาคม-เมษายน ของทุกปี คุนหมิง   ผานโจว   อันซุ่น   ปี๋เจี๋ย   ไขหลี่   8วัน  สัมผัสความงามอุทยานซากุระหมื่นไร่ อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ สถานที่ท่องเที่ยว ระดับ 5A อุทยานกุหลาบพันปี เมืองโบราณผิงหยวน เมืองโบราณจือจิน  เมืองน้ำโบราณหลงหลี่ ชม หลงทู่ฉุ่ย หรือ มังกรพ่นน้ำ หมู่บ้านแม้วซีเจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

กุ้ยหยาง ผิงป้า ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ 8วัน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : มีนาคม-เมษายน ของทุกปี กุ้ยหยาง ผิงป้า ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ ซีเจียง 8วัน ชมทุ่งดอกมัสตาสร์ด สัมผัสความงามอุทยานซากุระหมื่นไร่ สถานที่ท่องเที่ยว ระดับ 5A อุทยานกุหลาบพันปี หมู่บ้านแม้วซีเจียง อุทยานธรณีโลก Unesco ถ้ำจือจิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

IMPRESSION LIJIANG บินตรงลี่เจียง 6วัน5คืน

บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน  ทะเลสาบหลูกูหู   | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

SPRING YUNNAN GUIZHOU ทุ่งดอกมัสตาร์ด 7 วัน6คืน

ทัวร์จีน BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ หยวนหยาง 6วัน 5คืน ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA) ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน ชมวิวนาขั้นบันไดเหมิ่นผิง ครอบคลุมพื้นที่กว่าสามพันไร่ ชม ซากุระเบ่งบานในสวนสาธารณะหยวนทงซาน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA) ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน เที่ยว อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งของสวนสาธารณะหยวนทงซาน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน

มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง  ชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน เขาฟานจิ้นซาน  คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง武陵山脉 เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิตของยูเนสโก “อนุสรณ์การประชุมจุนยี่” นั่งรถไฟความเร็วสูง

GORGEOUS YUNNAN 8วัน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่ พักโรงแรม 5 ดาว     นั่งรถไฟความเร็วสูง กำหนดการเดินทาง           17 – 24 กันยายน 2566  22 – 29 ตุลาคม 2566 10 – 17 ธันวามคม  / 31 ธันวาคม 66 – 7 มกราคม 67 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 8วัน MU

เส้นทางสายใบชาต้าหลี่  แชงกรีล่าแห่งเทือกเขาหิมาลัย มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน  ไม่ลงร้านรัฐบาล   กำหนดการเดินทาง  13 – 20 เมษายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน5คืน TG

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา  เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน ไม่ลงร้านรัฐบาล   กำหนดการเดินทาง  13 – 18 สิงหาคม 2566 22 – 27 ตุลาคม  /  19 – 24 พฤศจิกายน 2566 3 – 8 ธันวาคม / 31 ธันวาคม 66 – 5 มกราคม 67  | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

BEAUTIFUL BLOSSOM GUIZHOU ซากุระหมื่นไร่ หวงกว่อซู่ 6วัน5คืน

ซากุระหมื่นไร่ หวงกว่อซู่ เขาหมื่นยอด 6วัน5คืน ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ ณ ลานซากุระหมื่นไร่ผิงป้า ชม อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก ชม ความงามของภูเขาหมื่นยอด หรือ ว่านฟงหลิน ชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน เมืองโบราณกวนตู้ แหล่ง ท่องเที่ยว ซ็อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ ไม่ลงร้านรัฐบาล สายการบินไทย TG