คุนหมิง

นครคุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นครคุนหมิงได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Sping City) เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานเกือบตลอดปีเช่นกัน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบสูง ยูนกุ้ย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 -2,800 เมตร เมืองคุนหมิงมีเนื้อที่ 21,111 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ ปัจจุบันมีประชากรปรมาณ 5 ล้านคน

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองคุนหมิง

อุทยานป่าหิน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง  ภายในเขตอุทยานป่าหินจะมีทั้งเสาหินปูนขนาดเล็ก ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ และถ้ำหินปูนอยู่จำนวนมาก นับว่าเป็นอุทยานหินปูนธรรมชาติและหาดูได้ยากแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอุทยานป่าหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางการจีนให้ความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน

อุทยานป่าหิน เมืองคุนหมิง

อุทยานป่าหิน

เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร  ห่างจากตังเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเขาซีซาน เป็นประตูสู่ความเป็นสิริมงคล ผู้ที่ได้ลอดผ่านประตูนี้ จะมีแต่ความโชคดี ประสบความสำเร็จ

เขาซีซาน ( ประตูมังกร ) เมืองคุนหมิง

เขาซีซาน ( ประตูมังกร )

 

วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง และมีประวัติ  ยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน

วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง

วัดหยวนทง

วัดหยวนทง

ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน (jindian) 金殿 ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

เมืองโบราณกวนตู้  แหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองมรดกโลกลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

กำหนดการเดินทาง     ออกเดินทางทุกวันพุธ 7-11 , 21-25 พฤศจิกายน / 1-5 , 5-10 ธันวาคม 61/ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 23-27 มกราคม / 20-24 กุมภาพันธ์  / 6-10 , 20-24 มีนาคม 2562 6-10 , 10-14 , 13-17 เมษายน 2562 ( วันสงกรานต์ 2562 ) 18-22 พฤษภาคม / 5-9 , 19-23 มิถุนายน  / 13-17 , 27-31 กรกฎาคม 2562…

แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 6วัน5คืน

ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก พัก 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์คุนหมิง ผานโจว ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง   หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า “คุณทวด” เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตาอุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ระเบียงภาพที่ราบสูง ทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม ที่ประกอบด้วยเทือกเขาป่าไม้เขียวขจี แนวทิวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดที่สูงพุ่งเสียดฟ้า นาขั้นบันได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพันปี ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กว่า 30,000 ไร่ แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง หน้าผาที่สูงถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูก…

ทัวร์คุนหมิง ผานโจว สุ่ยเฉิง ภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง                 อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ระเบียงภาพที่ราบสูง ทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม ที่ประกอบด้วยเทือกเขาป่าไม้เขียวขจี แนวทิวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดที่สูงพุ่งเสียดฟ้า นาขั้นบันได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพันปี ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กว่า 30,000 ไร่ แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง หน้าผาที่สูงถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูก และสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์ หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า…

ทัวร์ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน เขาซีซาน5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง 2-6 พฤศจิกายน / 21-25 พฤศจิกายน 2561 1-5 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม 2561 19-23 ธันวาคม / 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62   แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและนาขั้นบันไดที่กว้างสุดสายตา เป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติ ต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดอีกแห่งของประเทศจีน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม มีหิมะปกคลุมทั้งภูเขา อุทยานป่าหิน ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ชมหินรูปต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 200-300 ล้านปี และนับได้ว่าเป็น  “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ เมื่อเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้นจึงกลายเป็น “ ป่าหิน ” เส้นทางที่ดูวนเวียน และเร้นลับประดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สิ้นสุด ชวนให้น่าติดตามชมยิ่งนัก

DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน

DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน7คืน

แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกลี่เจียง  / เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ขึ้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก   ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก              

DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 7วัน 6คืน

กำหนดการเดินทาง แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกลี่เจียง  / เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ขึ้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก   ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก พิเศษ ลิ้มรส เมนูอาหารกวางตุ้ง  / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด โดยสายการบิน MU   บินภายใน 2 เที่ยว