จิ่วจ้ายโกว

      ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน จิ่วไจ้โกว อยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร
       อุทยานจิ่วจ้ายโกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตั้งอยู่ในอำเภอหนันผิงเขตปกครองตนเองของเผ่าเชียงชนชาติทิเบตทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวนหรือเสฉวน ภาคตะวันตกของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ จิ่วไจ้โกวเป็นธารน้ำสองสายที่ไหลมารวมกัน สายหนึ่งไหลมาจากฉางไห่ (ทะเลสาบยาวด้านตะวันตก อีกสายหนึ่งไหลมาจากตาน้ำที่ป่าดึกดำบรรพ์ ทางด้านตะวันออก สองสายธารไหลคู่ขนานแล้วมาบรรจบกันที่ใกล้บริเวณทะเลสาบกระจก หรือจิ้งไห่ จากนั้นไหลรวมกันลงไปสู่แม่น้ำขาวหรือไป๋สุ่ยเจียงมีลักษณะเป็นรูปตัววาย

จุดเด่นของจิ่วจ้ายโกวมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง คือ
1. ทะเลสาบน้ำจืดขนาดน้อยใหญ่ที่มีจำนวนมากถึง 144 แห่ง
2. ใบไม้เปลียนสีที่ดูงดงามในต้นฤดูใบไม้ร่วง
3. เทือกเขาที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะที่แสนงดงาม
4. น้ำตกขนาดน้อยใหญ่และลำธารมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในหุบเขา
5. หมู่บ้านทั้งเก้าของชนเผ่าต่างๆของชาวทิเบต


อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง  มังกร เป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’  ชมความงามมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำเกิดจากธรรมชาติมีมากกว่า 4,300 แอ่ง แต่ละแอ่งจะมีความสูงอยู่ประมาณ 1.5 – 45 เมตร มีรูปร่างต่างกันไป อาทิ รูปไข่มุกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว รูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น

MARVELOUS หวงหลง จิ่วจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน MARVELOUS JIUZHAIGOU  อุทยานหวงหลง  อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ระบำทิเบต พิเศษ ! รวมรถเหมาในอุทยาน  พักโรงแรม 4-5 ดาว >ชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้า >ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน >ชมโชว์ระบำพื้นเมืองของชาวทิเบต  >ชมโชว์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นเอกลักษณ์และไฮไลท์ของเมืองเฉิงตู >ช้อปปิ้งถนนควานจ่ายหรือซอยแคบ-กว้าง

WONDERFUL XINJIANG ทะเลสาบคานาสือ 10 วัน การบินไทย

WONDERFUL XINJIANG 10 วัน อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ชม ทะเลสาบไซลีมู น้ำสีฟ้าใสกับท้องฟ้าสีสด กำหนดการเดินทาง      13 – 22  มิถุนายน 2566    20 – 29  มิถุนายน 2566     | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน อุทยานหวงหลง  อุทยานจิ่วจ้ายโกว  คีรีเอ๋อเหมยซาน กำหนดการเดินทาง      17 – 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566  | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

AUTUMN JIUZHAIGOU 6วัน 5คืน บินTG

AUTUMN JIUZHAIGOU 6วัน 5คืน ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน   อุทยานหวงหลง   อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เศษ ! รวมรถเหมาในอุทยาน  พักโรงแรม 4-5 ดาว กำหนดการเดินทาง  26 – 31 ตุลาคม  2566 2 – 7 พฤศจิกายน 2566  | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์ง้อไบ๊ อุทยานจิ่วจ้ายโกว เล่นสกีบนภูเขาหิมะซีหลิง 8วัน TG

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกกับกิจกรรมเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา “จินติ่ง เอ๋อเหมยซาน” ดินแดนสวรรค์สามฤดูจิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิ ภูเขาหิมะซีหลิง (ขึ้นกระเช้า) สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกีบนลานสุริยัน จันทรา พิเศษ ! สนุกคูณสอง พักสกีรีสอร์ด 1 คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน TG

ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม

ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ใบไม้เปลี่ยนสี ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิน ไม่ลงร้านรัฐบาล การบินไทย

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน TG

ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว-อุทยานหวงหลง  ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน 7วัน 6คืน

กำหนดการเดินทาง 2 – 8  พฤศจิกายน  /  9 -15  พฤศจิกายน / 23-29  พฤศจิกายน 2562 4 – 10 ธันวาคม / 21 – 27 ธันวาคม 2562 ดินแดนแห่งเทพนิยาย อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน   อุทยานหวงหลง  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน สายการบินการบินไทย TG