นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน และมีคำกล่าวว่า …. ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 6วัน5คืน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล « ลิ้มรสอาหารพิเศษ เมนู พระกระโดดกำแพง อาหารซีฟู้ด ไวน์แดง กุ้งมังกร เป๋าฮื้อ « ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง อายุมากกว่า 400ปี « ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก « ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน « เที่ยว อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน « ขึ้น ลิฟท์แก้วไป่หลง « พิเศษ 2 โชว์!โชว์จิ้งจอกขาว และ โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน เดินทาง 31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63

VIP ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน

« ลิ้มรสอาหารพิเศษ  เมนู  พระกระโดดกำแพง อาหารซีฟุ้ด +ไวน์แดง กุ้งมังกร  เป๋าฮื้อ « ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง  อายุมากกว่า 400ปี « ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผัสระเบียงกระจก « ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน « เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย  ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน – ลิฟท์แก้วไป่หลง  « พิเศษ 2 โชว์ !โชว์จิ้งจอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน « พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล – นั่งรถ VIP