นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน และมีคำกล่าวว่า …. ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

VIP HUNAN ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่นหวง ล่องเรือตามนลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ ชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง ชมเขาเทียนจื่อซาน เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ)  เขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง

เจาะลึกหูหนาน ฉางซา เสาซาน เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 7วัน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล « บ้านเก่าประธานเหมาเจ๋อตง « ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง อายุมากกว่า 400ปี « ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก « ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน « เที่ยว อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน « ขึ้น ลิฟท์แก้วไป่หลง « ชมสองโชว์ โชว์เซียนกู่ฉิง ที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย และ โชว์นางพญาจิ้งจอก