ชิกัตเซ่

ชิกัตเซ่ (Shigatse) เมืองใหญ่อันดับสองของทิเบต ห่างจากกรุงลาซาไปทางตะวันตกราว 360 กิโลเมตร อีกทั้งซิกัตเซ่ยังเปรียบเสมือนประตูหน้าด่านบนเส้นทางสายมิตรภาพระหว่างจีนกับเนปาลที่เชื่อมต่อเข้าสู่ Everest Base Camp ได้อย่างสะดวกสบาย ภาพวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางสวยงามเป็นที่สุดเกินกว่าจะบรรยายได้

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองชิกัตเซ่

อารามตาชีลุนโป (Tashilunpo Monastery) สถานที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ (Panchen Lama) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองชิกัตเซ่ ตา ชีลุนโปสร้างขึ้นในปี 1447 โดยศิษย์ของพระสังกัปปะ ในสมัยขององค์ดาไลลามะองค์แรก ในอดีตอารามแห่งนี้เคยมีพระอาศัยอยู่เกือบ 4,000 รูป แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 600 รูป วิหารที่สำคัญที่สุดของอารามคือ วิหารเมตไตรย (Maitreya) สร้างขึ้นในปี 1914 ภายในประดิษฐานพระเมตไตรยหล่อขึ้นจากทองคำสูง 26 เมตร ซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 4 ปี

ป้อมชิกัตเซ่ (Shigatse Dzong) จุดยุทธศาสตร์สำคัญบัญชาการรบของทิเบตที่ยังคงหลงเหลือเค้าโครงให้ชม หลังจากถูกทำลายในปี 1959 จากการบุกยึดดินแดนทิเบตของจีน ห่างจากกรุงลาซาไปทางตะวันตกราว 360 กิโลเมตร

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.