ซินเจียง

ซินเจียง ชื่อย่อ ซิน (新)ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศมองโกเลีย ทิศดะวันตกติดกับประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน และทาจิกิสถาน ดะวันตกเฉียงใต้ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย มีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร ซินเจียง ถือเป็นดินแดนหนึ่งแห่งตำนานเส้นทางสายไหมอันโด่งดัง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วโลกของมาร์โค โปโล คำว่าซิน มีความหมายว่า ใหม่ และคำว่า เจียง หมายความว่า ดินแดน เมื่อนำมารวมกันคำว่า ซินเจียง จึงมีความหมายว่า ดินแดนใหม่ มีเมืองหลวงชื่อว่า อูรุมชี หรือ ในภาษาจีน ดินแดนนี้ถือเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและทุรกันดานที่สุด มีหน้าร้อนที่ร้อนที่สุด และหน้าหนาวก็หนาวที่สุดเหมือนกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในซินเจียง

เมืองผีแห่งคาราเมย์ (เมืองปีศาจอูเอ่อเหอ) นั้นคือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ริมทะเลสาบอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ในน้ำเป็นแหล่งพักอาศัยของเหล่าสัตว์ยุคโบราณและ ไดโนเสาร์นานาชนิด ในยุค Cretaceous ประมาณ 75 ล้านปีก่อน เมืองผีแห่งคาราเมย์นั้น ได้มีการเคลื่อนตัวของผิวเปลือกโลกอย่างรุนแรง ทำให้ทะเลสาบขนาดใหญ่เกิดการแยกตัวออกของผิวดินกลายเป็นแอ่งหินทราย และ หินโคลน พร้อมกับการเหือดหายไปของน้ำ. ในปัจจุบันเมืองผีแห่งคาราเมย์คือพื้นที่ที่มีลักษณะแปลกประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะของลม. เมืองผีแห่งคาราเมย์นั้นตั้งอยู่บริเวณที่เป็นปากช่องลม มีลมแรงทั้งปี ทุกๆครั้งที่มีลมมาถึง ลมจะหมุนวนอยู่ในบริเวณเมืองผีแห่งคาราเมย์ จนเกิดเสียงดังคล้ายเสียงโหยหวน เหมือนเหล่าวิญญาณร้องควนครางจึงเป็นที่มาของชื่อ “เมืองผี – เมืองปีศาจ” ด้วยลักษณะที่พิเศษของภูมิทัศน์แห่งสถานที่ ด้านล่างของบริเวณยังเป็นที่ซ่อนตัวของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามหาศาล ก็คือแหล่งปิโตรเลียมบริสุทธ์ จนมีช่วงเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งน้ำมัน

ยอดเขาเคทู (เฉียวเกอหลี่เฟิง) ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศจีน และ ประเทศปากีสถาน. ในภาษาทาจิกิสถานนั้นคำว่า “เฉียวเกอหลี่ฟง” นั้นมีความหมายว่า “ยอดเขาแห่งมหาบุรุษ” บนความสูงที่ระดับน้ำทะเลที่ 8611 เมตร. ยอดเขาเคทูนั้นเป็นยอดเขาที่สูงเป็นรองเพียงแค่ยอดเขาเอเวอเรตต์ที่ตั้งอยู่บนแนวสันเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาคุนหลุน. ในโลกนี้ยอดเขาที่มีความสูงเกิน 8000 เมตรนั้นมีอยู่แค่ 14 แห่ง ยอดเขาเคทูนั้นถือเป็นอันดับที่ 2 มีชื่อเรียกสำหรับชาวต่างถิ่นต่อยอดเขาเคทูนั้นคือK2. สถานที่นี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปีนเขาจำทั่วทุกมุมโลกว่ามีความยากลำบากอยู่ในอันดับต้นๆ. ระยะทางจากค่ายพักแรมทางทิศเหนือ ถึง ตัวยอดเขาเคทูมีระยะต่างของความสูงถึง 4700 เมตร ระยะต่างนี้ถือเป็นระยะต่างความสูงที่สูงที่สุดในโลกที่นักเดินทางต้องเผชิญหน้า

ทุ่งหญ้าอีหลี ตั้งอยู่ที่เมือง “ซินหยวน”ที่มีชาวคาซัคสถาน อาศัยอยู่มากที่สุด ชาวคาซัคสถานในประเทศจีนราว 10% หรือประมาณ 124,000 คนล้วนอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้ ชาวคาซัคสถานคือชนเผ่าบนหลังม้าที่แท้จริง พระอาทิตย์ขึ้นก็ออกหากิน พระอาทิตย์ตกก็กลับบ้าน มีลมฝนเป็นเพื่อน พึ่งพาพระอาทิตย์ดุจคนรู้ใจ ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุข. ถ้าคุณไม่รีบจนเกินไป น่าจะลองหาบ้านของชาวคาซัคสถานสักหลังขอเขาอาศัยสักสองสามวัน เรียนขี่ม้า กินขาแพะ ชมภูเขาหิมะ ฟังเสียงสายน้ำไหล ลองใช้ชีวิตแห่งอิสระดุจดังเหล่าเซียนในเทพนิยาย

ทะเลสาบคานาสือ  ตั้งอยู่ในภูเขาอาเอ่อไท้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเล่อไท้ของซินเจียงในเขตพื้นที่ของเมืองปู้เอ่อจิน ระยะห่างจากตัวเมือง ปู้เอ่อจิน 162 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน ชายฝั่งทะเลสาบมีเส้นทางมุ่งสู่กลางทะเลสาบ 6 สาย และมีแท่นหินยื่นออกมา มองดูกลายเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยที่เหมือนมีลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทัศนียภาพตามเส้นคุ้งน้ำทั้งหกก็จะไม่เหมือนกัน พื้นที่ราบลุ่มริมคานาสือตั้งแต่สมัยโบราณ คือพื้นที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ในสมัยก่อน จากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้ ทุ่งหญ้าแห่งเส้นทางสายไหมในแถบพื้นที่อาเร่อไท้ เป็นพื้นที่และเส้นทางที่สำคัญในการเชื่อมต่อแผ่นดินภาคกลางและพื้นที่ราบแถบไซบีเรียเข้าด้วยกัน ภายในพื้นที่ยังมีหินแกะสลักและภาพวาดหินสมัยโบราณ รวมถึงโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีค่าทางวัฒนธรรมต่างๆ อีกมากมาย ทัศนียภาพที่สำคัญ

เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำหนดการเดินทาง  15 – 22 กันยายน 2566  27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 10 – 17 พฤศจิกายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

SUMMER XINJIANG 8 วัน 7คืน บินการบินไทย TG

อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน ตระการตาทุ่งหญ้าคาลาจุ้น อลังการแกรนด์แคนยอน ทะเลสาบไซลีมู  ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี เดินทาง  8 – 15 มิถุนายน 2566/13-20 มิถุนายน 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 7วัน6คืน TG

ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang  ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี  

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 8วัน7คืน 3U

ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้ ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี  

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟานหวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุนถุย 9 วัน   ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ คาลาจุ้น ชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิง มีอายุมากกว่า 100 ปี ชมเจดีย์ซูกงถ่า ที่มีรูปลักษณะคล้ายหอคอย ชมถ้ำพระพันองค์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกโลกจีน อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา ชมแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ ภูเขาสีแดงที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ตระการตากับทะเลสาบไซลีมูที่ทอดยาวสุดสายตา    

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน SC

ชม แกรนด์แคนยอนขุยถุน ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน

ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน6คืน

กำหนดการเดินทาง 16-22 มิถุนายน 2562  ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้ ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว