เมืองทูรูพาน

ทูรูพานเป็นเมืองสำคัญในมณฑลซินเจียง อดีตก็เป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางสายไหมสายเหนือ ที่นี่เคยมีเมืองโบราณสำคัญๆ หลายแห่ง แม้จะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ร้อนที่สุดในประเทศจีน ในฤดูร้อน บางทีอากาศถีบสูงถึง 40 กว่าองศา ขณะที่ท่ามกลางทะเลทรายและความแห้งแล้ง แต่ในอดีตก็มีระบบชลประทานใต้ดินที่เป็นเลิศ แถมบริเวณตะวันออกเเฉียงเหนือของเมืองยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นที่สำคัญของประเทศ กล่าวกันว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกองุ่นไร้เมล็ดที่สร้างผลิตผลถึงร้อยละ 90 ของประเทศทีเดียว

 

เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (Jiaohe Old Town) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับแม่น้ำ มีกำแพงธรรมชาติ ทำให้เมืองนี้ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเมือง ในเมืองนี้มีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณอยู่มากมาย ล้วนแล้วทำด้วยดินเหนียวทั้งสิ้น และที่สำคัญมีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI

เมืองโบราณเกาชาง (Gaochang Old Town) เป็นภาษาเวยอู้เอ่อ หมายความว่าด่านรักษาความมั่นคง ห่างจากทูรูพานไปทางตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงของชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ตระกูลจีซื่อ มีกำแพงเมืองยาว 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นกำแพงวัง กำแพงในและกำแพงนคร 3 ชั้น

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

FAVOR XINJIANG อูหลู่มู่ฉี คานาสือ เท่อเค่อซือ อี้หนิง 10วัน

รายการพิเศษตามฤดูกาล พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานคานาสือ  หาดห้าสี  ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู   นั่งรถไฟความเร็วสูง    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำหนดการเดินทาง  15 – 22 กันยายน 2566  27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 10 – 17 พฤศจิกายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เฉิงตู ซีอาน เทียนสุ่ย หลันโจว ตุนหวง จางแย่ 8วัน

ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนําของประเทศจีน ชมวัดฝ่าเหมินตั้งอยู่เขตเป่าจี รถไฟความเร็วสูง ชม ศาลเจ้าฝูซี ศาลที่ระลึกของบรรพบุรุษชาวจีน ชม ถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซาน ได้อนุรักษ์พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลัก กว่า 7,000 องค์และภาพผนัง ชม  ถ้ำมั่วเกาคู ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวง เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์  มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา