เมืองทูรูพาน

ทูรูพานเป็นเมืองสำคัญในมณฑลซินเจียง อดีตก็เป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางสายไหมสายเหนือ ที่นี่เคยมีเมืองโบราณสำคัญๆ หลายแห่ง แม้จะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ร้อนที่สุดในประเทศจีน ในฤดูร้อน บางทีอากาศถีบสูงถึง 40 กว่าองศา ขณะที่ท่ามกลางทะเลทรายและความแห้งแล้ง แต่ในอดีตก็มีระบบชลประทานใต้ดินที่เป็นเลิศ แถมบริเวณตะวันออกเเฉียงเหนือของเมืองยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นที่สำคัญของประเทศ กล่าวกันว่าที่นี่เป็นแหล่งปลูกองุ่นไร้เมล็ดที่สร้างผลิตผลถึงร้อยละ 90 ของประเทศทีเดียว

 

เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (Jiaohe Old Town) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับแม่น้ำ มีกำแพงธรรมชาติ ทำให้เมืองนี้ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเมือง ในเมืองนี้มีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณอยู่มากมาย ล้วนแล้วทำด้วยดินเหนียวทั้งสิ้น และที่สำคัญมีอายุเก่าแก่กว่าเมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI

เมืองโบราณเกาชาง (Gaochang Old Town) เป็นภาษาเวยอู้เอ่อ หมายความว่าด่านรักษาความมั่นคง ห่างจากทูรูพานไปทางตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงของชนเผ่าเวยอู้เอ่อ ตระกูลจีซื่อ มีกำแพงเมืองยาว 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นกำแพงวัง กำแพงในและกำแพงนคร 3 ชั้น

เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำหนดการเดินทาง  15 – 22 กันยายน 2566  27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 10 – 17 พฤศจิกายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour