ปักกิ่ง

เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมชื่อเมืองเป่ยจิง (Beiping) แปลว่า สันติภาพแห่งทิศอุดร ต่อมาเปลี่ยนเป็นเป่ยจิง(Beijing) แต่คนไทยสะดวกที่จะเรียกว่าปักกิ่งมากกว่า คำว่า “เป่ยจิง” แปลว่าเมืองหลวงแห่งทิศอุดรซึ่งตรงกับตำแหน่งที่ตั้งของเมือง เมื่อ 1000 ปีก่อนคริสตกาล ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของชาวมองโกล เกาหลี จีนภาคกลาง และเมืองซานตง เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ราชธานีของราชวงศ์เหลียว (ค.ศ.907 – 1125) ราชวงศ์จิน (ค.ศ.1115 – 1234) ราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1279-1368) ราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368 – 1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – 1911) หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และ การสู้รบกลางเมือง ค.ศ.1949 ซึ่งตรงกับพ.ศ.2492 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ ประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้น กรุงปักกิ่งมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษที่เรียกว่ามหานคร ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรสูงสุดของประเทศ รัฐบาลกลาง หน่วยงานบริหารระดับสูง สถานฑูต และ องค์กรนานาชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปรับปรุงฟื้นฟูปักกิ่งด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียมีการเวนคืนบ้านเรือนทุบกำแพงเมืองเก่าเพื่อขยาย และ ตัดถนนสายใหญ่ทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งออกคล้ายตารางสี่เหลี่ยม แสดงถึงรากฐานความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า โลกมีลักษณะเป็นทรงจัตุรัส เมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองหลวงต้องมีรูปแบบเป็นทรงจัตุรัสเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบจักรวาล มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ระยะเวลาเพียงเศษ 1 ส่วน 4 ศตวรรษ พื้นที่ส่วนหนึ่งของปักกิ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ อาคารสำนักงาน สถานทูต และ อพาร์ตเมนต์ทันสมัย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงดำรงสภาพบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ หลังคามุงกระเบื้องสีเทาที่เรียกว่าผิงฝาง คงกลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองอันเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่ง

พระราชวังต้องห้าม สร้างในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ค.ศ.1406 – 1420 และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยรัชกาลต่อ ๆ มา อาณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงโดยรอบทั้งสี่ด้าน มีประตูผ่านเข้าสู่วังทางทิศใต้ ด้านประตูเทียนอันเหมิน เรียกว่าประตูหวู่เหมิน ภายในมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 720,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารมากมายมุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง ซึ่งถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ มีห้องต่าง ๆ กว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พระราชวังชั้นนอก และ พระราชวังชั้นใน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 คำว่า “เทียนอันเหมิน” แปลว่า สงบดั่งอยู่ในสวรรค์ จัตุรัสเทียนอัน เหมินเป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่ และ งานชุมนุมสำคัญของประเทศ เมื่อเหมา เจ๋อ ตุงประกาศสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนก็กระทำที่นี่ รอบจัตุรัสเทียนอันเหมินมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง คือ ประตูเชียนเหมิน อนุสาวรีย์วีรชน มหาศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน  หอรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง ประตูเทียนอันเหมิน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสร้างพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อค.ศ. 1750 มีเนื้อที่ กว้างขวางถึง 290 เฮกตาร์ พื้นที่ 3 ใน 4 เป็นทะเลสาบที่ขุดขึ้นชื่อว่าคุนหมิง เพื่อนำดินไปถมเป็นภูเขา ว่านโซ่วซัน หมายถึง อายุยืน พระราชวังฤดูร้อนถูกปล้นและเผาทำลาย 2 ครั้ง โดยชาวต่างชาติ สมบัติมากมายที่สะสมมาหลายรัชกาลถูกขนออกนอกประเทศ เหลือเพียงวิหารแห่งเดียวที่ทำด้วยโลหะ พระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะพระราชวังนี้ทั้ง 2 ครั้ง และได้ขยายต่อเติมออกไปอีกกว้างขวาง ใช้เวลาทั้งหมด 9 ปี กับเงินจำนวนมหาศาลที่เป็นงบประมาณของกองทัพเรือ ทรงตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่า “อี้เหอหยวน” มีความหมายว่าสวนแห่งมิตรภาพและความกลมกลืน จะประทับอยู่ที่นี่ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงยาวหมื้นลี้ (ประมาณ 6,700 กิโลเมตร) เริ่มต้นจากทะเลโป๋ไห่ทอดผ่านแผ่นดิน 9 มณฑล ไปสิ้นสุดที่ทะเลทรายมณฑลกานสูทางตะวันตกของประเทศ ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างจากอิฐและหินก้อนใหญ่ที่ขนมาจากทั่วประเทศ จุดที่สามรถชมกำแพงเมืองจีนได้มี 3 แห่ง คือ ปาต้าหลิ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ซานไห่กวาน นครฉินห่วงตาว มณฑลเหอเป่ย และ เจียยู่กวานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานสู ใน จำนวนทั้ง 3 ด่าน ปาต้าหลิ่งเป็นจุดที่อนุรักษ์ไว้สมบูรณ์ที่สุด อยู่ห่างจากตัวเมืองปักกิ่ง 70 กิโลเมตร

หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างามมีความสูง 38 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

ทัวร์จีน VIP ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมวิวกำแพงเมืองจีนปาต้าหลิ่งยามค่ำคืน  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ตามรอยพุทธศาสนาสถาน คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง อุทยานหลูหยาซาน  เมืองโบราณผิงเหยา  บ้านสกุลหวัง กำหนดการเดินทาง      21 – 28  ตุลาคม 2566  11 – 18 พฤศจิกายน 2566 3 – 10 ธันวาคม 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

PACKAGE BEIJING ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม 4วัน

แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน -กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้ามกู้กง -ถนนหวังฝู่จิ่ง -กงหวังฝู่ วังเก่าตั้งแต่สมัยจักรพรรดิหงอู่ ราชวงศ์หมิง -ย่านนานโหล่วกู่เซี่ยง -พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน เริ่มเดินทางจาก จุดตั้งต้น กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านเข้ายังประเทศมองโกเลีย อูลันบาตอร์ ต่อถึงประเศรัสเซีย ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ มอสโคว์

ทัวร์ปักกิ่ง THE GREAT WALL กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง  19-23 ตุลาคม / 21-25 พฤศจิกายน 2561 เยือนนครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ พระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่มีห้องกว่า 9,999ห้อง หอฟ้าเทียนถาน ที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินของฮ่องเต้สมัยโบราณ พระราชวังฤดูร้อน ตามรอยพระนางซูสีไทเฮา วัดลามะหย่งเหอกง นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ สูง 23 เมตร ชมกายกรรมปักกิ่งอันเลื่องลือ ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อเป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง

UNSEEN Beijing กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5วัน 4คืน

UNSEEN ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ ชมวิวกำแพงเมืองจีนยามค่ำคืน 5 วัน 4 คืน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ “The best of great wall in China” ชม เมืองริมน้ำ กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น เมืองเก่า โบราณมากกว่า 4,100 ปี ชม พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง แห่งจักรพรรดิ์คังซี สวนหลวงใหญ่ที่สุดของจีน ชม วังโปตาลาน้อย วัดที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 8 วัด ของเมืองเฉิงเต๋อ ชมจัตรุสเทียนอันเหมิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่มีห้องกว่า 9,999ห้อง ชม กายกรรมปักกิ่ง อันอ่อนช้อย และน่าตื่นเต้น บินสายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล        

ทัวร์ไซบีเรีย มองโกเลีย รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ทะเลสาบไบคาล 9วัน

ปักกิ่ง เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสอตร์  อูลันบาตอร์ เอียร์คุสต์ ทะเลสา่บน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ” ไบคาล “ เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยว3ประเทศ จีน มองโกเลีย รัสเซีย สอบถาม 02 116 5291-4 กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม – กันยายน   ( ออกเดินทางวันจันทร์ )