ธารน้ำแข็งพาสสุ

AUTUMN PAKISTAN คาราโครัมไฮเวย์ 9วัน 7คืน

ทัวร์ปากีสถาน AUTUMN PAKISTAN 9วัน 7คืน  การบินไทย คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรมในฤดูใบไม้ร่วง เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก เดินทางช่วง 20 – 28 ตุลาคม 2566 วันที่ เส้นทาง พัก 1 20 ต.ค 66 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด   TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Best Western or Ramada 2 21 ต.ค 66 อิสลามาบัด – คาราโครัมไฮเวย์ – ทะเลสาบลูลูซาร์ – ชีลาส Chilas Shangri La Hotel 3 22 ต.ค…

SPRING BLOSSOM ปากีสถาน 9วัน7คืน

ทัวร์ปากีสถานฤดูใบไม้ผลิ 9วัน 7 คืน  คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ     เดินทางช่วง เดือนมีนาคม – เมษายน 2566 วันที่ เส้นทาง พัก 1 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด   TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 2 อิสลามาบัด – คาราโครัมไฮเวย์ – จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา   – นาราน – นารานบาร์ซ่า One Naran hotel 3 นาราน – ทะเลสาบลูลูซาร์…

เจาะลึก ปากีสถาน 12วัน10คืน

Autumn Grand Pakistan  12วัน 10 คืน  คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ     เดินทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน วันที่ เส้นทาง พัก 1 26 OCT 22 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 2 27 OCT 22 อิสลามาบัด – กิลกิต Gilgit lodge hotel 3 28 OCT 22 กิลกิต –…