เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ๋อเหมยซาน

峨眉山:emeishan


เขาง้อไบ๊

เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ประกอบด้วย เอ๋อเหมยซัน 峨眉山 ในมณฑลเสฉวน 四川省, พู่ถัวซัน 普陀山 ในมณฑลเจ้อเจียง 浙江省, จิ่วหัวซัน 九华山 ในมณฑลอันฮุย 安徽省, และ อู่ไถซัน 五台山 ในมณฑลซันซี 山西省 โดยภูเขาจะอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาจะมีลักษณะคล้ายคิ้ว และมียอดเขาที่สูงที่สุดโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ในฤดูหิมะตกส่วนของยอดเขาก็จะถูกปกคุมด้วยหิมะ ซึ่งวัดหัวจ้วง ก็ได้ตั้งอยู่ที่เขาง้อไบ๊ นี้ด้วยแล้วยังมีวัดวาอารามที่ตั้งอยู่บนเขานี้อีกรวมทั้งสิ้น 30 กว่าแห่ง แถมยังมีโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีอายุ กว่า 2,000 แถมยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้ำค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้น พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดีย์หยก ซึ่งถือได้ว่าเป็นขุนเขาที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังมีความสวยงามทางธรรมชาติอันตระการตาจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมขุนเขาแห่งนี้เป็นอย่างมาก เขาง้อไบ๊ ในเดือน 12 ปี ค.ศ. 1996 ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม และจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสยงมากมาของจีน เขาง้อไบ้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในทางสำนักยุทธ สำนักง้อไบ๊ วัดเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแล้วแต่คือสามสำนักใหญ่ทางด้านวิชาต่อสู้ของจีน

เขาง้อไบ๊ มีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนตัวหนอน ชื่อง้อไบ้มาจากราชาแห่งแมลงในสมัยโบราณชนิดหนึ่งพื้นที่ของเขาง้อไบ๊ มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่ถึง 87% มีพันธุ์พืชมากกว่า 3200 ชนิด ถือเป็นสัดส่วน 10% ของพันธุ์ทั้งประเทศ และยังมีพันธุ์พืชที่ใช้ทำยาหายากอยู่มากมาย และชาของ “เอ๋อเหมย” ก็ยังเป็นชาขึ้นชื่อของประเทศจีนอีกด้วย พื้นที่บริเวณเขาง้อไบ๊มี สิ่งมีชีวิตมากกว่า 2300 ชนิด มีสัตว์สงวนมากมายเช่นคางคกยักษ์ ลิงทิเบต หมีแพนด้า ผีเสื้อหายากกว่า 29 ชนิด เขาง้อไบ๊ เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน(普贤菩萨)สร้างวัดขึ้นในรัชสมัย “หลงอัน”(隆安)ปีค.ศ.401 วัดแรกที่สร้างขึ้นคือ”วัดหวั้นเหนียน” ก่อนที่จะมีการขยายสาขา ออกไปเป็น 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม :เส้นนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี (หิมะตกเฉลี่ย 8-10 เดือน)

พระโพธิสัตว์ผู่เสียน(普贤菩萨)ด้านในมีพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นั่งบนช้างเผือก ทำจากทองสัมฤทธิ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ซ่งเหนือ ค.ศ.980 มีน้ำหนัก 62 ตัน

ยอดเขาจินติ่ง สูงประมาณ 3,077 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่ 14-19 องศาเซลเซียส สามารถขึ้นเขาง้อไบ๊เที่ยวได้ทั้งปี แต่ฤดูฝนราวเดือน เม.ย.- ต.ค. จะเดินทางค่อนข้างลำบาก อุณหภูมิที่เขาง้อไบ๊มีความแตกต่างกันมาก จนมีคำเรียกว่า “ภูเขา 4 ฤดู ในระยะ 10 ลี้ อากาศยังแตกต่างราวคนละฟ้า”

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด

  • วัดเป้ากั๋ว(วัดแทนคุณแผ่นดิน-เป้ากว๋าซื่อ-报国寺)
  • วัดหวั้นเหนียน(วัดหมื่นปี-หวั้นเหนียนซื่อ-万年寺)
  • ที่ราบหงชุน(หงชุนผิง洪椿坪)
  • วัดเสือซุ่ม(ฝูหู่ซื่อ-伏虎寺)
  • เจดีย์วัดเซิ่งจี(เซิ่งจีซื่อท๋งถ่า-圣积寺铜塔)

ทัวร์ง้อไบ๊ อุทยานจิ่วจ้ายโกว เล่นสกีบนภูเขาหิมะซีหลิง 8วัน TG

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำ สนุกกับกิจกรรมเล่นสกีบนภูเขาซีหลิง ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา “จินติ่ง เอ๋อเหมยซาน” ดินแดนสวรรค์สามฤดูจิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิ ภูเขาหิมะซีหลิง (ขึ้นกระเช้า) สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกีบนลานสุริยัน จันทรา พิเศษ ! สนุกคูณสอง พักสกีรีสอร์ด 1 คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน TG

ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว-อุทยานหวงหลง  ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาจินติ่งเอ๋อเหมยซาน พิเศษชม 2 โชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ทิเบต บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊