ฉางไป๋ซาน นั้นเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน, โดยเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่มีการระเบิดมาแล้วในปี ค.ศ.1702, ภูเขาฉางไป๋ซานยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นภูเขาไฟที่มีระดับความสูงของน้ำทะเลที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย. ตามบันทึกประวัติศาสตร์ จากอดีตจนถึงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาภูเขาฉางไป๋ซานนั้นได้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง,หินและดินทรายที่ปากปล่องภูเขาไฟพ่นออกมานั้นได้ทับถมกองกันอยู่รอบๆบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ, ภายหลังบริเวณรอบๆปากปล่องภูเขาไฟนั้นได้กลายเป็นภูเขาและยอดเขาทั้ง 16 ลูก มียอดเขา 7 ลูกอยู่เขตพื้นที่ประเทศเกาหลีเหนือ และ 9 ลูกที่เหลืออยู่ในพื้นที่ประเทศจีน, ภูเขาฉางไป๋ซานอุดมไปด้วยลักษณะพิเศษในทุกๆ จุด จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและสวยงาม. สระแห่งฟ้านั้นยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศจีนและเกาหลีเหนือ และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งสามสายได้แก่ แม่น้ำทรงฮวา(松花江) แม่น้ำถูเหมิน(图们江) แม่น้ำยาลวี่(鸭绿江), ภูเขาฉางไป๋ซานให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทรัพยากร. ระยะห่างจากสระแห่งฟ้าจนถึงด้านล่างที่น้ำตกไหลลงมาถึงพื้นดินยังถือเป็นความต่างที่สูงที่สุดในโลกของเหล่าภูเขาไฟทั้งหลายอีกด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 6 – ต้นเดือน 7 เป็นช่วงที่ดวงไม้และทุ่งหญ้าบนยอดเขาสวยงามเต็มที่ ; เดือน 9 – ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ภูเขามีสีสันหลากหลายสวยงามที่สุด ; ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ยอดเขามีหิมะแรก ; เดือน 12 – เดือน 4 ของอีกปี เป็นช่วงที่จะได้ชื่นชมหิมะ และ เหมาะแก่การเล่นสกี