มองโกเลียใน Inner Mongolia


เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,183,000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากเขตปกครองตนเองซินเจียง และเขตการปกครองตนเองทิเบต มีระยะทางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกรวม 2,400 กิโลเมตร และระยะทางจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ 1,700 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศรัสเซียและประเทศมองโกเลียคิดเป็นระยะทางกว่า 4,220 กิโลเมตร

พื้นที่ภูมิประเทศของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในประกอบด้วยพื้นที่ราบสูงร้อยละ 53.4 พื้นที่ภูเขาร้อยละ 20.9 พื้นที่เนินเขาร้อยละ 16.4 และแม่น้ำและทะเลสาปร้อยละ 0.8

พื้นที่ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในนอกจากพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่ราบสูงที่สำคัญได้แก่

  • ที่ราบสูงถัวเปยเอ๋อ
  • ที่ราบสูงซีหลินกัวเล่อ
  • ที่ราบสูงอาลาช่าน
  • ที่ราบสูงเอ้อเอ๋อตัวซี

โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,000 เมตร พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นทะเลทรายปาตาจี๋หลิน และทะเลทรายโกบีซึ่งกินอาณาบริเวณชายแดนบางส่วน

ชาวมองโกล ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการต่อสู้ที่เก่งที่สุด ผู้ที่ได้รวบรวมมองโกเลียเข้าไว้ด้วยกันคือ เจงกิสข่าน หรือชื่อเดิมคือ เตมูจิน (Temujin) เกิดในตระกูลขุนศึกเมื่อปี ค.ศ.1162 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการสู้รบอย่างโหดเหี้ยมระหว่างชนเผ่า

ทำให้เตมูจินต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เมื่อเตมูจินอายุได้เก้าปี บิดาของเขาถูกลอบสังหาร จึงทำให้เขาและครอบครัวต้องลี้ภัยไปออกจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิม เตมูจินเป็นผู้มีความสามารถ โดยเมื่ออายุได้เพียงสิบกว่าปีก็สามารถใช้วิธีทางการทูตสานสัมพันธไมตรีกับชนเผ่าต่าง ๆ

ในปี ค.ศ. 1206 เตมูจินสามารถรวบรวมชาวมองโกลเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และได้รับการขนานนามว่า “เจงกิสข่าน” หรือ “จักรพรรดิผู้เกรียงไกร” ในปี ค.ศ. 1211 เตมูจินเริ่มเดินทัพโจมตีปักกิ่ง และได้สังหารชีวิตผู้คนกว่า 30 ล้านคน หลังจากนั้นได้เดินทัพไปทางทิศตะวันตกและเผาทำลายล้างเส้นทางสายไหม ทำให้ชื่อ “เจงกิสข่าน” ขจรไปไกลถึงตะวันตก และต่อมาได้ทำการรบกับชาวเติร์ก ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศอิรัก อิหร่าน และภาคตะวันตกของเตอร์กิสถาน ภาคเหนือของประเทศอินเดีย และปากีสถาน ประเทศรัสเซีย และดินแดนตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอาร์กติก

ยุคสมัยของ “เจงกิสข่าน” จบลงระหว่างการปราบกบฏในมณฑลชีเชียช่วงค.ศ. 1277 เนื่องจากเตมูจินตกจากหลังม้า และได้รับความบอบช้ำภายในจนสวรรคตในเวลาต่อมา ซึ่งการสวรรคตดังกล่าวเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของการขยายจักรวรรดิไปยังตะวันตก ปี ค.ศ.1911 มองโกเลียในอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีน ปี ค.ศ.1952 สถาปนาเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ (Hohhot) เป็นเมืองหลวง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงชนชาติมองโกเลีย และเขตการปกครองตนเองมองโกเลียในนับเป็นเขตแรกของจีนที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตปกครองตนเอง

แกรนด์แมนจูเรียเหนือสุด ไฮลาเออร์ โม่เหอ เอ๋อเออร์กูน่า 12 วัน

ดินแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเชื่อมจีน และ รัสเซีย สวรรค์ของนักภ่ายภาพ ทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แนวเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง สัมผัสหลากหลายอารยธรรม จีน รัสเซีย มองโกเลีย สนุกสนานฮาร์บิ้นโลกหิมะและน้ำแข็งในร่ม สัมผัสจุดชมวิวธรรมชาติป่าเบิร์ชขาวบริสุทธิ์ ชมลานจตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงของชาวรัสเซีย ชมทะเลสาบฮูหลุนทะเลสาบที่เปรียบเสมือนทะเลในมหาสมุทร สัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ สวรรค์ของนักถ่ายภาพ   ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก  

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

ดินแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเชื่อมจีน และ รัสเซีย สวรรค์ของนักภ่ายภาพ ทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แนวเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง สัมผัสหลากหลายอารยธรรม จีน รัสเซีย มองโกเลีย สนุกสนานฮาร์บิ้นโลกหิมะและน้ำแข็งในร่ม สัมผัสจุดชมวิวธรรมชาติป่าเบิร์ชขาวบริสุทธิ์ ชมลานจตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงของชาวรัสเซีย ชมทะเลสาบฮูหลุนทะเลสาบที่เปรียบเสมือนทะเลในมหาสมุทร สัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ สวรรค์ของนักถ่ายภาพ   ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก  

ทัวร์มองโกเลียใน โฮฮอท ออร์ดอส ดินแดนเจงกิสข่าน 6วัน5คืน

สัมผัสดินแดนทุ่งหญ้า ทะเลทรายกว้างใหญ่ Inner Mongolia ตะลุยเนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี ชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย สัมผัสวิถีชีวิตชาวทุ่งหญ้ามองโกล พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน

ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเท่อ คังปาสือ ตงชวน 6วัน 5คืน

สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้าดินแดนแห่งนี้ เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี เนินทรายเสี่ยงซานวาน หน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ

ทัวร์มองโกเลียใน สุสานเจงกิสข่าน ไท่หยวน ต้าถง 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) ซึ่งภายในมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป เยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร