ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

เจงกิสข่าน มหาบุรุษสุดยิ่งใหญ่

เจงกิสข่าน ชื่อเดิมคือ เตมูจิน (Temujin) เขาเริ่มรวบรวมชนเผ่ามองโกลและก่อตั้งชาติมองโกลขึ้นเมื่อปีค.ศ.1206 ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังที่เข้มแข็งทำให้สามารถขยายอาณาเขตไปไม่หยุดยั้ง ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าภายใต้การนำของเจงกีสข่าน ชาวมองโกลทำศึกสงครามขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆ โดยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการนำกองทัพบุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลสำเร็จ เจงกิสข่านเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1227

เจงกิสข่าน มหาบุรุษสุดยิ่งใหญ่


จักรวรรดิมองโกล และ ราชวงศ์หยวน

ช่วงศตวรรษที่ 13 มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชีย-ยุโรป มีอาณาเขตติดต่อกันราว 33 ล้านตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเคยปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน (Yuan Dynasty) ถึง 88 ปี (ค.ศ.1280-1368) ต่อมาเสียอำนาจและอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นชาวฮั่น จากนั้นได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปีพ.ศ. 2464 จากการได้รับความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องใช้ระบบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดในมองโกเลียเมื่อปีพ.ศ. 2532 (ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต) ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้

จักรวรรดิมองโกล และ ราชวงศ์หยวน

อูลาน บาตอร์ (Ulaan Bator) และทาง รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลีย ในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1924 ใช้ชื่อ อูลาน บาตอร์ ซึ่งมีความหมายว่า วีรบุรุษสีแดง ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดัมดิน ซุคบาตาร์ (Damdin Sukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสระภาพของมองโกเลีย ปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีบริการรถไฟและรถโดยสารทางไกล มีถนนที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ของมองโกเลียและประเทศใกล้เคียง ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับ เส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ซึ่งเป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อูลาน บาตอร์ (Ulaan Bator) และทาง รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

อูลาน บาตอร์ (Ulaan Bator) และทาง รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

เมืองเก่าคาราโคลัม (Karakorum)

อดีตเมืองหลวงในช่วงจักรวรรดิมองโกลหรือในยุคของเจงกิสข่าน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1220 ในหุบเขา Orkhon บริเวณทางแยกของเส้นทางสายไหม คาราโคลัมเป็นเมืองหลวงราว 40 ปี แล้วล่มสลายไปตามจักรวรรดิมองโกล ปัจจุบัน ยังคงหลงเหลือความงดงามของศิลปวัฒนธรรมในช่วงที่มองโกลรุ่งเรืองให้เห็นอยู่บ้างบางส่วน โดยเฉพาะอาราม Erdene zuu ที่มีเจดีย์กว่า 108 เจดีย์ และกำแพงยาวประมาณ 400 เมตรล้อมรอบอารามแห่งนี้

เมืองเก่าคาราโคลัม (Karakorum)

เมืองเก่าคาราโคลัม (Karakorum)

วัดกานดาน (Gandan Monastery) วัดคู่บ้านคู่เมือง 
วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปีค.ศ. 1835 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ” ตั้งอยู่ในเมืองหลวงอูลาน บาตอร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทิเบต ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร

วัดกานดาน (Gandan Monastery) วัดคู่บ้านคู่เมือง 

วัดกานดาน (Gandan Monastery) วัดคู่บ้านคู่เมือง 

วัดโชจิน ลามะ (Choijin Lama Temple )
วัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ วัดแห่งนี้เก็บหน้ากากเก่าแก่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไว้มากมาย มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ที่ทำจากทองเหลืองในช่วงศตวรรษที่ 17-18 อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่เก็บกระดูกของลามะชื่อดังรูปหนึ่งไว้โดยนำมาหล่อเป็นพระพุทธรูป

วัดโชจิน ลามะ (Choijin Lama Temple )

วัดโชจิน ลามะ (Choijin Lama Temple )

ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert)
เป็น 1 ใน 5 ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก โอบล้อมด้วยเทือกเขาอัลไตและทุ่งหญ้าสเตปป์ที่กว้างใหญ่ ที่บริเวณนี้มีการค้นพบฟอสซิลที่สำคัญ ซึ่งไข่ไดโนเสาร์ใบแรกก็ถูกค้นพบที่นี่ ทะเลทรายโกบีแตกต่างจากทะเลทรายทั่วไปตรงที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าที่ราบกว้าง เป็นที่อยู่อาศัยของอูฐจำนวนมาก อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณ

ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert)

ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert)

เทือกเขาอัลไต (Altai Tavan Bogd National Park)
เทือกเขาอัลไตในมองโกเลียครอบคลุมพื้นที่ใน 4 เมือง คือ เมือง Bayan-Ulgii, Tsengel Soum, Ulaanhus Soum, Sagsai Soum และ Altai Soum โดยยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาคิวเทน (Khuiten Uul) สูงถึง 4,374 เมตร สามารถมองเห็นฝั่งประเทศจีนและประเทศรัสเซีย

เทือกเขาอัลไต (Altai Tavan Bogd National Park)

เทือกเขาอัลไต (Altai Tavan Bogd National Park)

เทศกาลนาดัม (Naadam festival) เทศกาลประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (วันที่ 11-13 กรกฎาคม) เพื่อแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นทักษะประจำตัวของชายชาวมองโกล คือ การแข่งม้า ยิงธนู และโดยเฉพาะมวยปล้ำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประวัติความเป็นมากว่า 7,000 ปี มีเอกลักษณอันโดดเด่นทั้งจากเครื่องแต่งกายของนักกีฬาและกติกาที่ไม่จำกัดน้ำหนักและอายุของผู้แข่งขัน

เทศกาลนาดัม (Naadam festival)

เทศกาลนาดัม (Naadam festival)

เกอ (Ger)
ชาวมองโกลอาศัยอยู่ในเกอ กระโจมทรงกลม โครงทำจากไม้และคลุมด้วยหนังสัตว์และผ้าใบ ซึ่งรื้อถอนง่ายและสะดวกในการอพยพโยกย้าย เพราะชาวมองโกลส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันชาวมองโกลดำรงชีวิตเป็นหลักแหล่งมากขึ้น สร้างที่อยู่ด้วยอิฐและไม้แต่ยังคงรักษารูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ เราจะคุ้นภาพกระโจมสีขาวในทุ่งหญ้าสเตปป์อันเวิ้งว้าง

เกอ (Ger)

เกอ (Ger)

ม้าป่าทาคิ  ม้าป่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อทาคิ (Takhi) หรือ พริเซวอลสกี้ (Przewalsky) ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคู่กับความสำเร็จของประเทศมองโกเลียในการดำรงชีวิตอยู่ในป่าอย่างแข็งแกร่งและอดทน ครั้งหนึ่งเคยสูญพันธุ์ไปจากมองโกเลีย จึงมีโครงการนำม้ากลับมาปล่อยใหม่ที่อุทยานแห่งชาติฮุสไตหรือคุสเตนนูรูรู (Hustai National Park or Khustain Nuruu National Park) ซึ่งปัจจุบันมีม้าป่าทาคิอยู่ที่อุทยานแห่งนี้ประมาณ 20 ฝูง ประมาณ 200ตัว โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันละครั้ง

ม้าป่าทาคิ

ม้าป่าทาคิ

Lake Khuvsgul Ice Festival มองโกเลีย 8วัน6คืน

เทศกาลน้ำแข็งทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย Lake Khuvsgul Ice Festival   UNSEEN มองโกเลีย เออร์ดิเนต 8วัน6คืน เทศกาลระดับชาติ 1 ปีมีครั้ง บนทะเลสาบไข่มุกสีน้ำเงินแห่งป่าไซบีเรีย นั่งรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย บินภายใน 1 ขา สัมผัสนอนกระโจมมองโกล   เดินทาง 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม  2566

แกรนด์แมนจูเรียเหนือสุด ไฮลาเออร์ โม่เหอ เอ๋อเออร์กูน่า 12 วัน

แกรนด์แมนจูเรียเหนือสุด ไฮลาเออร์ โม่เหอ เอ๋อเออร์กูน่า 12 วัน

ดินแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเชื่อมจีน และ รัสเซีย สวรรค์ของนักภ่ายภาพ ทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แนวเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง สัมผัสหลากหลายอารยธรรม จีน รัสเซีย มองโกเลีย สนุกสนานฮาร์บิ้นโลกหิมะและน้ำแข็งในร่ม สัมผัสจุดชมวิวธรรมชาติป่าเบิร์ชขาวบริสุทธิ์ ชมลานจตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงของชาวรัสเซีย ชมทะเลสาบฮูหลุนทะเลสาบที่เปรียบเสมือนทะเลในมหาสมุทร สัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ สวรรค์ของนักถ่ายภาพ   ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก  

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

ดินแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเชื่อมจีน และ รัสเซีย สวรรค์ของนักภ่ายภาพ ทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แนวเทือกเขาต้าซิ่งอันหลิง สัมผัสหลากหลายอารยธรรม จีน รัสเซีย มองโกเลีย สนุกสนานฮาร์บิ้นโลกหิมะและน้ำแข็งในร่ม สัมผัสจุดชมวิวธรรมชาติป่าเบิร์ชขาวบริสุทธิ์ ชมลานจตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดกที่มีชื่อเสียงของชาวรัสเซีย ชมทะเลสาบฮูหลุนทะเลสาบที่เปรียบเสมือนทะเลในมหาสมุทร สัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ สวรรค์ของนักถ่ายภาพ   ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก  

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 8วัน7คืน

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 8วัน7คืน

กำหนดการเดินทาง ฤดูการท่องเที่ยวมองโกเลียนอก บินตรงสู่ดินแดนนักรบบนหลังม้า เที่ยว อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ถูกขนานนามว่า Land of Blue Sky เที่ยว อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ม้าพื้นเมือง นำชม การแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย โรงละครขนาดใหญ่พร้อมโชว์สุดพิเศษเพลิดเพลินไปกับเสียงร้องของชาวมองโกเลีย เที่ยว วัดกานดาน เป็นวัดที่ใหญ่สุดในประเทศและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมองโกเลีย เที่ยว พระราชวังฤดูหนาวโบสด์ข่าน พระราชวังของข่าน องค์สุดท้ายของมองโกเลียที่ไม่ถูกรัสเซียทำลาย    

เยือนดินแดนเจงกิสข่าน มองโกเลียนอก ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ 5วัน4คืน

เยือนดินแดนเจงกิสข่าน มองโกเลียนอก ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทาง ฤดูการท่องเที่ยวมองโกเลียนอก บินตรงสู่ดินแดนนักรบบนหลังม้า เที่ยว อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ถูกขนานนามว่า Land of Blue Sky เที่ยว อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ม้าพื้นเมือง นำชม การแสดงพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย โรงละครขนาดใหญ่พร้อมโชว์สุดพิเศษเพลิดเพลินไปกับเสียงร้องของชาวมองโกเลีย เที่ยว วัดกานดาน เป็นวัดที่ใหญ่สุดในประเทศและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมองโกเลีย เที่ยว พระราชวังฤดูหนาวโบสด์ข่าน พระราชวังของข่าน องค์สุดท้ายของมองโกเลียที่ไม่ถูกรัสเซียทำลาย

ทัวร์มองโกเลีย รถไฟสายทรานไซบีเรีย ไบคาล7วัน

เดินทาง  23 – 29 มิถุนายน 2562 ชม จัตุรัสซัคบาทาร์ ศูนย์กลางของประเทศ มองโกเลีย ชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมองโกเลีย เมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารีสแห่งไซบีเรีย ล่องเรือทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชมโบสถ์ประจำเมืองริมแม่น้ำสุดคลาสสิก ถนนคนเดินเส้นหลักของเมือง ช้อปปิ้งย่านคีรอฟสแควร์

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน เริ่มเดินทางจาก จุดตั้งต้น กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านเข้ายังประเทศมองโกเลีย อูลันบาตอร์ ต่อถึงประเศรัสเซีย ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ มอสโคว์

ทัวร์ไซบีเรีย มองโกเลีย รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ทะเลสาบไบคาล 9วัน

ปักกิ่ง เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสอตร์  อูลันบาตอร์ เอียร์คุสต์ ทะเลสา่บน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ” ไบคาล “ เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยว3ประเทศ จีน มองโกเลีย รัสเซีย สอบถาม 02 116 5291-4 กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม – กันยายน   ( ออกเดินทางวันจันทร์ )