ลาซา

เมืองลาซา  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบต ในภาคตะวันตกของจีน บริเวณตอนกลางของที่ราบสูงทิเบต ค่อนไปทางทิศเหนือของเทือกเขาหิมะลัย ในแถบชายฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำลาซาซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำหยาหลู่จั้งปู้ เจียง เมืองลาซา เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน คำว่า “ลาซา” ในภาษาทิเบตหมายความว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “พุทธสถาน”เมืองลาซามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ของตน มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เมืองลาซารูปลักษณ์ใหม่โดยถือเอาพระราชวังโปตาลาและถนนแปดเหลี่ยมเป็นใจกลาง เต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ของที่ทำการไปรษณีย์ อาคารสำนักข่าว โรงแรมลาซา โรงแรมทิเบต และสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์ทิเบตและรูปแบบใหม่ ชื่อเสียงของเมืองลาซานับวันยิ่งโด่งดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคัดเลือกให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน” และ “เมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปชื่นชอบที่สุด”

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลาซา
พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร พระราชวังโปตาลาแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานมากว่า 1,300 ปี ที่มีความสวยงามและอลังการมาก มีห้องมากกว่า 1,000 ห้อง ซึ่งนับว่าเป็นศิลปสุดยอดฝีมือที่สวยงามที่สุดของทิเบต ภายในพระราชวังโปตาลานี้มีอาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ 400 เมตร พระราชวังโปตาลา ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของการมาเที่ยวทัวร์ทิเบต

ตำหนักนอร์บุหลินฆา หรือ หลัวปู้หลินข่า ตั้งอยู่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงลาซา คำว่า นอร์บุหลินฆา เป็นภาษาทิเบต แปลว่า สวนป่าที่วิเศษ หรือสวนป่ามหาสมบัติ สร้างใน ค.ศ.1750 โดยดาไลลามะ ที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา เนื่องจากท่านสุขภาพไม่ดี และมีโรคบางอย่าง เลยมีผู้แนะนำให้ท่านมาอาบน้ำแร่ที่บริเวณสวนแห่งนี้

วัดเซรา ภาษาจีนเรียก “เซ่อลาซื่อ” ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงลาซา เป็นโรงเรียนสอนลามะแห่งทิเบต

วัดโจคัง Jokhang หรือชาวจีนเรียกว่า ต้าเจ้าซื่อ Dazhao Si  เป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 1,400 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ ประมาณ ปี ค.ศ. 639-647 ชาวทิเบตนับถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

วัดเดรปุง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1416 โดยลูกศิษย์ผู้หนึ่งของพระสังกัปปะ วัดนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองของนิกายลามะหมวกเหลือง เคยใช้เป็นที่ประทับของดาไลลามะองค์แรกๆ ก่อนที่จะย้ายเข้าไปพักที่วังโปตาลา วัดนี้เป็นที่ตั้งของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ที่ 2,3,4 ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆ วัดนี้เคยมีลามะจำพรรษาถึง 10,000 รูป

UNSEEN TIBET หลินจือ กุหลาบพันปี ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา ชมซากพระราชวังกาแลง ( Galang Palace ) ซากปรักหักพังตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอมี่ ชมกุหลาบพันปี อำเภอหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ชม วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก ชม ตำหนักนอร์บุลิงกา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน    

UNSEEN TIBET หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา ชมซากพระราชวังกาแลง ( Galang Palace ) ซากปรักหักพังตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอมี่ ชมหุบเขาดอกท้อ อำเภอหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งเป็นแหล่งปลูกป่าท้อที่มีชื่อเสียงในจีน ชม วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก ชม ตำหนักนอร์บุลิงกา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน    

อารยธรรมทิเบต ดินแดนกานหนาน 8วัน

หลินเซียะ เซียะเหอ เหอจั่ว เตียปู้ ถังชวน หลันโจว ชม วัดลาปู่เล็ง เป็นหนึ่งในหกวัดใหญ่ที่สุดในศาสนาทิเบตที่มีชื่อเสียงของจีน และเป็นที่รู้จักทั่วโลกในชื่อ “สถาบันทิเบตโลก”  หมู่บ้านโบราณจาก่าน่า ชมวนอุทยานแห่งชาติกวนเอ๋อโกว  กำหนดการเดินทาง      23 – 30 กรกฎาคม / 13 – 20 สิงหาคม 2566                        10 – 17 กันยายน /  22 – 29 ตุลาคม 2566                         | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE…

ทัวร์ทิเบต พระราชวังโปตาลา เฉินตู ลาซา ซีหนิง 7วัน 6คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน-ตุลาคม ของทุกปี นั่งรถไฟ ลาซา-ซีหนิง ทางรถไฟสูงที่สุดในโลก วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13 ทะเลสาบยัมดก 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พื้นผิวน้ำมีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ทอดตัวอย่างสงบอยู่ในวงล้อมของขุนเขาหิมาลัยด้านเหนือ ณ ระดับความสูง 4,441 เมตร