เมืองลี่เจียง

ลี่เจียง  丽江市  เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (大研, Dàyán)

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า

เมืองโบราณลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก  玉龙雪山 ไฮไลท์ของเมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกประกอบด้วยยอดเขา12 ยอด  ยอดเขาหลักที่มีความสูง 5,596 เมตรจากระดับน้ำทะเลนั้นยังคงเป็นยอดเขาที่ยังไม่มีมนุษย์สามารถพิชิตได้ โดยน่าซีที่เป็นชาวพื้นเมืองของลี่เจียงนั้นเชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

สระน้ำมังกรดำ  หรือที่รู้จักกันว่า สวนยวี่เฉวียน (玉泉) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน

อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของ  ชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา ของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เกิดจากแม่น้ำแยงซี หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม

โค้งแรกแยงซีเกียง

ช่องเขาเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (金沙江, แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องเขาเสือกระโดด”

ช่องเขาเสือกระโจน

ช่องเขาเสือกระโจน

บินตรงลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน บินตรงลงลี่เจียง จงเตียน 6วัน5คืน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมเมืองโบราณลี่เจียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมเมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชม การแสดงImpressions Lijiang Show  ชม  ไป่สุ่ยเหอ(Baisuihe  Waterfall) หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ชมเมืองโบราณซู่เหอ อุทยานลาซื่อไห่ สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

LIJIANG UTOPIA SHANGRI-LA บินตรง ลี่เจียง ปาลากือจอง 6 วัน

บินตรง ลี่เจียง ปาลากือจอง 6 วัน พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานปาลากือจอง   ทะเลสาบน่าพาไห่  วัดละมาซงจ้านหลิน ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหมว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน มรดกโลกลี่เจียง     สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

IMPRESSION LIJIANG บินตรงลี่เจียง 6วัน5คืน

บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน  ทะเลสาบหลูกูหู   | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

GORGEOUS YUNNAN 8วัน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่ พักโรงแรม 5 ดาว     นั่งรถไฟความเร็วสูง กำหนดการเดินทาง           17 – 24 กันยายน 2566  22 – 29 ตุลาคม 2566 10 – 17 ธันวามคม  / 31 ธันวาคม 66 – 7 มกราคม 67 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 8วัน MU

เส้นทางสายใบชาต้าหลี่  แชงกรีล่าแห่งเทือกเขาหิมาลัย มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน  ไม่ลงร้านรัฐบาล   กำหนดการเดินทาง  13 – 20 เมษายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน5คืน TG

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา  เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน ไม่ลงร้านรัฐบาล   กำหนดการเดินทาง  13 – 18 สิงหาคม 2566 22 – 27 ตุลาคม  /  19 – 24 พฤศจิกายน 2566 3 – 8 ธันวาคม / 31 ธันวาคม 66 – 5 มกราคม 67  | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 7วัน6คืน

ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม ภูเขาหิมะสือข่า ( หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ) ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว  อาหาร VIP 

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก5ดาว 5วัน

พิเศษ ! พักโรงแรม 5ดาว     ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง     ไม่ขาย OPTION เพิ่ม ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชม สระมังกรดำ ที่น้ำใสราวกับมรกต  

แชงกรีล่า เต๋อชิง อุทยานบาลากือจอง ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ 8วัน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน7คืน มหัศจรรย์มณฑลยูนนาน สัมผัสภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นอารยธรรมทิเบต เดินทาง  14 – 21 เมษายน 2562  

คุนหมิง เมืองมรดกโลกลี่เจียง 5วัน4คืน

PACKAGE เมืองมรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน

เมืองมรดกโลกลี่เจียง 5วัน4คืน แพ็คเกจทัวร์จีน เที่ยวส่วนตัว 2 ท่าน พัก Intercontinental Hotel ระดับ 5 ดาว ในเมืองโบราณลี่เจียง เดินทางได้ทุกวัน  ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก ชมอุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าทิปไกด์ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ