หลานโจว

หลานโจว หรือ หลันโจว (จีนตัวย่อ: 兰州, จีนตัวเต็ม: 蘭州) คือ เมืองหลวงของมณฑลกานซู่ การตั้งหลักปักฐานในบริเวณนี้เพื่อ ราชวงศ์ฮั่น และมีประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ปี เดิมถูกเรียกว่าเมืองสีทอง เป็นทางผ่านที่สำคัญของเส้นทางสายไหม และถูกป้องกันการรุกรานโดยกำแพงเมืองจีน หลานโจว คนในสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่า เมืองจินเฉิง หรือเมืองแห่งทองคำ    เพราะได้      สร้างเมืองที่ได้ขุดพบแร่ทองคำทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วยขุนเขาทางเหนือและทางใต้   คือ ภูเขาเกาหลานซาน และฟ่งหวง แม่น้ำหวงเหอ เป็นแม่น้ำสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน      ไหลผ่านกลางเมืองหลันโจว และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานที่ 1 แม่น้ำหวงเหอ สะพานเหล็กเดิมสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ลำติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวก็จะรื้อออก พอถึงหน้าร้อนก็จะต่อขึ้นมาใหม่ เป็นสะพานที่เชื่อมระเบียงแม่น้ำหวงเหอ มณฑลชิงไห่ และมณฑลหนิงเซี๊ยะ เป็นหัวใจของเส้นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน้ำหลากสายน้ำที่เชี่ยวกรากจะพัดพาสะพานเสียหาย จนใน สมัยราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้เปลี่ยนมาสร้างสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน

หินสลัก มารดาแห่งแม่น้ำเหลือง หรือหวงเหอหมู่ชิง  เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะหันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา  สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุด  รูปปั้นนี้  เปรียบเสมือนแม่น้ำหว งเหอ เป็นมารดาที่หล่อเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหวงเหออย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุคตอนต้น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลำน้ำหวงเหอ

อุทยานป่าหินแม่น้ำเหลือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A  ในนาม”พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาโลก” มี 200 ล้านปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ตากลม ฝน การกัดเซาะทางธรณีวิทยกลายเป็นสีเหลืองทำให้เกิดมหัศจรรย์แม่น้ำเหลือง จุดชมวิวหินป่า ทะเลทราย นา ทะเลทรายโอเอซิสฟาร์มและทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกันอย่างสวยงาม ภูเขาและแม่น้ำรวมแบบคงที่และแบบไดมิกที่ พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผจญภัย, การผจญภัยล่องแก่ง, ปีนหน้าผา, การพักผ่อนหย่อนใจและสำรวจทางธรณีวิทยา

สุสานเหลยไถ  สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.1969 ได้มีการขุดค้นพอหลุมฝังศพแม่ทัพสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเข้าไปโดยบังเอิญ สิ่งสำคัญที่ได้พบในสุสานแห่งนี้คือ รูปหล่อทองเหลืองอาชาผยอง ที่เรียกขานกันว่า “หม่าท่าเฟยเอี้ยน”  หรือ “ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม”   อันเป็นม้าสวรรค์ตะวันตก สิ่งสุดยอดปรารถนาของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีรูปลักษณ์สง่างามในท่วงท่ากำลังกระโจนทะยานมุ่งไปเบื้องหน้าอย่างทระนงองอาจ เท้าทั้งสามกำลังเหาะหินอยู่กลางนภา เท้าที่สี่เหยียบอยู่เหนือตัวนกนางแอ่นที่กำลังถลาลม มีรูจมูกเปิดกว้าง และปากกำลังพ่นควันระบายออกมา ร่ำลือกันว่าเหงื่อของม้าสวรรค์นี้มีสีแดงประดุจชาด ในยามที่ส่งเสียงร้องอย่างคึกคะนองนั้น สามารถสยบม้าของศัตรูให้หมอบราบคาบได้โดยง่ายดาย “หม่าท่าเฟยเอี้ยน” คือสัญลักษณ์ของเมืองหวู่เว่ย ของการท่องเที่ยวประเทศจีน และเส้นทางสายแพรไหมอันยาวไกลถึง

วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม.  พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.

เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า  หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับ    ความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง แล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

หมู่พุทธคูหาหม่าถีซื่อ Mait Si Grottoes ครอบคลุมพื้นที่รวม 7 หมู่พุทธคูหา คือ วัดเหนือ วัดใต้ พระสหัสพุทธคูหา วัดเจดีย์ทอง  หมู่บ้านพุทธคูหาพระอวโลกิเตศวรบน-กลาง-ล่าง  นับรวมได้ กว่า 70 พุทธคูหา  ตั้งอยู่บนหน้าผาหินทรายแดง ของภูเขาตันหลิ่งซาน ตอนหนึ่งของเทือกเขาฉีเหลียนซาน ในเขตของชนกลุ่มน้อยหวีกู้จู๋ ทางตอนใต้ของจางเย่ หมู่พุทธคูหา เหล่านี้ มีอายุมานานกว่า  1,600 ปี แล้ว เริ่ม ตั้งแต่สมัยราชวงค์จิ้นตะวันออก มีการขุดและปั้นรูปเคารพต่างๆ ขึ้นในคูหาถ้ำต่อเนื่องมาอีกในหลายยุคสมัย ยุครุ่งเรืองมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่รวมถึง 300 รูป ร่วมสมัยเดียวกับหมู่ถ้ำโม่เกา ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจางเย่

SILK ROAD กานซู ป่าหินแม่น้ำเหลือง หุบเขาสายรุ้ง 8วัน7คืน

ตุนหวง เจียอี้กวน จางเย่ หวู่เวย จางเย่ หลันโจว ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง ขี่อูฐโอเอซิสหมิงซาซาน หุบเขาสายรุ้ง กำหนดการเดินทาง           9 – 16 พฤศจิกายน 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

อารยธรรมทิเบต ดินแดนกานหนาน 8วัน

หลินเซียะ เซียะเหอ เหอจั่ว เตียปู้ ถังชวน หลันโจว ชม วัดลาปู่เล็ง เป็นหนึ่งในหกวัดใหญ่ที่สุดในศาสนาทิเบตที่มีชื่อเสียงของจีน และเป็นที่รู้จักทั่วโลกในชื่อ “สถาบันทิเบตโลก”  หมู่บ้านโบราณจาก่าน่า ชมวนอุทยานแห่งชาติกวนเอ๋อโกว  กำหนดการเดินทาง      23 – 30 กรกฎาคม / 13 – 20 สิงหาคม 2566                        10 – 17 กันยายน /  22 – 29 ตุลาคม 2566                         | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE…

ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ ล่องเรือแม่น้ำเหลืองวัดปิงหลิงซื่อ กำหนดการเดินทาง       25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2566                                | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

SILK ROAD กานซู ป่าหินแม่น้ำเหลือง หุบเขาสายรุ้ง 8วัน7คืน

ตุนหวง เจียอี้กวน จางเย่ หวู่เวย จางเย่ หลันโจว ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง ขี่อูฐโอเอซิสหมิงซาซาน หุบเขาสายรุ้ง   | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ กำหนดการเดินทาง      11 – 20 กรกฎาคม / 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2566                              8 – 17 สิงหาคม / 22 – 31 สิงหาคม 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำหนดการเดินทาง  15 – 22 กันยายน 2566  27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 10 – 17 พฤศจิกายน 2566    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน6คืน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป ชม สุสานเหลยไถ ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม ชม หุบเขาสายรุ้ง ‘หวู่ไฉ่ซาน’ มรดกโลกจาก UNESCO มีสีสันแต่งแต้มเหมือนสายรุ้งสุดสายตา ชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม ชม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ ชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก นั่ง รถไฟความเร็วสูง สู่เมืองหลันโจว   เลือกเดินทางได้ตั้งแต่ เดือนเมษายน – ตุลาคม 2563

ฉลองเทศกาลปีใหม่ WINTER เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ 8วัน

Amazing China ตระการตาภูเขาสีรุ้ง ขี่อูฐไปบนทะเลทรายชมโอเอซิส กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน ชมมรดกโลกถ้ำโมเกาคู 8วัน เที่ยว อุทยานป่าหินแม่น้ำเหลือง แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A เที่ยว หุบเขาสายรุ้ง Amazing China ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง! เที่ยว กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ถูกเรียกว่า ‘ป้อมกราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก’ เที่ยว เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ร่วมไขปริศนาเสียงร้องของม้าและเสียงกลองในเนินแห่งนี้ ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์ โอเอซิสกลางทะเลทรายที่ไม่เคยเหือดแห้ง เที่ยว ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติศาสตร์นานนับพันปี พิเศษ! นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่มีความเร็วถึง 200km/h เพื่อไปเมืองหลานโจว ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป ชม สุสานเหลยไถ ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม ชม หุบเขาสายรุ้ง ‘หวู่ไฉ่ซาน’ มรดกโลกจาก UNESCO มีสีสันแต่งแต้มเหมือนสายรุ้งสุดสายตา ชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม ชม เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ ชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก ชม สะพานเหล็กแม่น้ำหวงเหอ มารดาแห่งแม่น้ำเหลือง กำหนดการเดินทาง 05-12 กันยายน 2562 10-17 ตุลาคม / 17-24 ตุลาคม 2562