เมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย


เขาหวงซาน ป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก หวงซานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาน 3,000 ฟุต มียอดเขามากมายสูงเสียดฟ้าซึ่งมีสถาน ที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อาทิ เฟยไหลลือ ซึ่งมีหินที่มีความมหัศจรรย์ตั้งอยู่บนก้อนหินอีกก้อนหนึ่งโดยไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก  หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู”ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น   นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง     อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น   นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง     อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

ทัวร์หวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 8 วัน (พักหวงซาน2คืน)

ทัวร์จีน เซียงไฮ้ หังโจว ถุนซี หวงซาน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ นั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ชม“ทะเลสาบซีหู”  หรือ “ทะเลสาบตะวันตก” ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ไข่มุกแห่งหางโจว” ชมวัดหลิงอิ่น เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ชม ถนนโบราณ “ถุนซีเหล่าเจีย” ของเมืองเก่าถุนซี เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณกลางใจกลางเมือง  อันมีชื่อว่า “ถุนซีเหล่าเจีย”   อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

IMPERSSION HUANGSHAN 7 วัน

เซี่ยงไฮ้ เจียซิง ถุนซี หวงซาน พักโรงแรม 5ดาว พักบนเขาหวงซาน 2 คืน ดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ มรดกโลกหงชุน เขาหวงซาน >เดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณหยูเหอ เป็นเมืองโบราณที่มีแม่น้ำล้อมรอบดั่งดวงเดือน >ชมถนนโบราณ”ถุนซีเหล่าเจีย” เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณใจกลางเมือง ชื่อว่า”ถุนซีเหล่าเจีย” >นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอู้หยวนหวงหลิ่น >ชมวิวเขาหวงซาน ยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม >ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ถนนนานกิง >ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง ประดับต่างๆ