เมืองหังโจว หรือ เมืองหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และงดงามด้านทัศนียภาพ  ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน     ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  หังโจว ”   ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ที่ลือชื่อของปฐพีจีน  ท่านจะได้ชมสามทะเลสาบพิมพ์จันทร์อันลือชื่อ  ตามตำนานกล่าวว่าทะเลสาบตะวันตกหรือทะเลสาบซีหู   โดยแต่เดิมทะเลสาบนี้เป็นเพียงอ่าวของแม่น้ำเชียนถั่ง  แต่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็นต้นมา  พื้นที่นี้ได้ถูกขยายจนกลายเป็นทะเลสาบ    กินพื้นที่ราวสองตารางไมล์ (5.6 ตารางกิโลเมตร) ฝั่งทางตะวันออกของทะเลสาบอยู่ใกล้กับตัวเมือง ส่วนฝั่งทางตะวันตกเป็นพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอก และ ป่าเขียวขจี

สถานที่ประชุม G20 ภายนอก ในต้นเดือนกันยายน 2559 มีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพ โดยมีการประชุมกันที่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง และรัฐบาลท้องถิ่นเนรมิตเมืองใหม่ทำความสะอาดพื้นที่ จนทำให้เมืองที่มีความงดงามอยู่แล้วยิ่งสวยงามเข้าไปอีกนครหังโจว เมืองเอกประจำมณฑลเจ้อเจียง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด “G20” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน เพื่อภาพลักษณ์หน้าตาของเมือง รัฐบาลท้องถิ่น จึงได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อเนรมิตเมืองให้สวยงามเหมือนใหม่ โดยได้มีการซ่อมแซมถนนนับพันสาย ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วทั้งเมือง

เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง จำลองบรรยากาศในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีอาหาร สินค้า หัตถกรรม พื้นเมืองชนิดต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม    ให้ท่านได้ชมการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง

วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองหังโจว ในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตย์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่     วัดจิ้งฉือ เป็นวัดที่จี้กงเคยจำพรรษาอยู่และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่นี่ วัดนี้เป็นวัดที่จี้กงสร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของจี้กงเอง ภายในวัดมีบ่อน้ำที่มีตำนานเล่าว่า พระจี้กงเรียกท่อนซุงออกมาจากบ่อน้ำแห่งนี้ เพื่อนำมาสร้างวัด พระจี้กงได้ช่วยเหลือชาวหังโจวอย่างมาก เป็นเหตุให้ชาวบ้านนับถือท่านอย่างมาก