มณฑลอานฮุย

มณฑลอานฮุย ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตทิศตะวันออกของประเทศจีน ทางทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง ทิศตะวันตกติดกับมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน ทิศใต้ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกับมณฑลซานตง ซึ่งใกล้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.45ของพื้นที่ประเทศจีน มณฑลอานฮุยตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดุกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว เฉลี่ยอุณหภูมิตลอดทั้งปี 14-17 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 27.1 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 3.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800-1800 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนสูงถึง 636.8 มิลลิเมตรในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

เขาหวงซาน นั้นเป็นภูเขาที่ลักษณะหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต, มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดั่งภาพวาด. มียอดเขาที่มีชื่อเสียงถึง 108 ยอด (36 ยอดเขาใหญ่ 72 ยอดเขาเล็ก) ในนั้นมี 12 ยอดเขาที่ถูกจัดเป็นมรดกโลก, 3 ยอดเขาหลัก อันได้แก่ ยอดเขาเหลียนฮวา(莲花峰) ยอดเขากวงหมิง(光明顶) ยอดเขาเทียนตู(天都峰) ทั้งสามยอดเขานี้ล้วนมีความสูงที่ระดับน้ำทะเลที่สูงกว่า 1800 เมตร ที่สูงที่สุดเห็นจะเป็นที่ยอดเขาเหลียนฮวาที่มีความสูงที่ 1864 เมตร. เขาหวงซานมีพันธุ์พืชอยู่มากว่า 1805 ชนิด, ในนั้นมี 173 ชนิดได้ถูกบันทึกลงเป็นมรดกโลก, และมีสัตว์ป่าอีกกว่า 299 ชนิด ในนั้นมี 28 ชนิดได้รับการจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแห่งชาติ และมี 28 สถานที่ในบริเวณเขาหวงซาน ได้รับการบันทึกว่าเป็นแห่งต้นกำเนิดของแห่งน้ำอีกด้วย

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น   นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง     อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

ทัวร์หวงซาน ZHENGJIANG ANHUI 8วัน (พักหวงซาน1คืน)

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น   นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง     อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

ทัวร์หวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 8 วัน (พักหวงซาน2คืน)

ทัวร์จีน เซียงไฮ้ หังโจว ถุนซี หวงซาน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ นั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ชม“ทะเลสาบซีหู”  หรือ “ทะเลสาบตะวันตก” ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ไข่มุกแห่งหางโจว” ชมวัดหลิงอิ่น เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ชม ถนนโบราณ “ถุนซีเหล่าเจีย” ของเมืองเก่าถุนซี เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณกลางใจกลางเมือง  อันมีชื่อว่า “ถุนซีเหล่าเจีย”   อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

IMPERSSION HUANGSHAN 7 วัน

เซี่ยงไฮ้ เจียซิง ถุนซี หวงซาน พักโรงแรม 5ดาว พักบนเขาหวงซาน 2 คืน ดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ มรดกโลกหงชุน เขาหวงซาน >เดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณหยูเหอ เป็นเมืองโบราณที่มีแม่น้ำล้อมรอบดั่งดวงเดือน >ชมถนนโบราณ”ถุนซีเหล่าเจีย” เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณใจกลางเมือง ชื่อว่า”ถุนซีเหล่าเจีย” >นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอู้หยวนหวงหลิ่น >ชมวิวเขาหวงซาน ยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม >ชมร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ถนนนานกิง >ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง ประดับต่างๆ