มณฑลอานฮุย

มณฑลอานฮุย ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตทิศตะวันออกของประเทศจีน ทางทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง ทิศตะวันตกติดกับมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน ทิศใต้ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกับมณฑลซานตง ซึ่งใกล้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.45ของพื้นที่ประเทศจีน มณฑลอานฮุยตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดุกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว เฉลี่ยอุณหภูมิตลอดทั้งปี 14-17 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 27.1 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 3.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800-1800 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนสูงถึง 636.8 มิลลิเมตรในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

เขาหวงซาน นั้นเป็นภูเขาที่ลักษณะหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต, มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดั่งภาพวาด. มียอดเขาที่มีชื่อเสียงถึง 108 ยอด (36 ยอดเขาใหญ่ 72 ยอดเขาเล็ก) ในนั้นมี 12 ยอดเขาที่ถูกจัดเป็นมรดกโลก, 3 ยอดเขาหลัก อันได้แก่ ยอดเขาเหลียนฮวา(莲花峰) ยอดเขากวงหมิง(光明顶) ยอดเขาเทียนตู(天都峰) ทั้งสามยอดเขานี้ล้วนมีความสูงที่ระดับน้ำทะเลที่สูงกว่า 1800 เมตร ที่สูงที่สุดเห็นจะเป็นที่ยอดเขาเหลียนฮวาที่มีความสูงที่ 1864 เมตร. เขาหวงซานมีพันธุ์พืชอยู่มากว่า 1805 ชนิด, ในนั้นมี 173 ชนิดได้ถูกบันทึกลงเป็นมรดกโลก, และมีสัตว์ป่าอีกกว่า 299 ชนิด ในนั้นมี 28 ชนิดได้รับการจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแห่งชาติ และมี 28 สถานที่ในบริเวณเขาหวงซาน ได้รับการบันทึกว่าเป็นแห่งต้นกำเนิดของแห่งน้ำอีกด้วย

ทัวร์เขาหวงซาน หมู่บ้านโบราณฮุยโจว 6วัน5คืน

เยือนวัฒณธรรมอันฮุย หุบเขาหวงซานแห่งม่านเมฆ ต้นสนแปลก อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขางามเลิศล้ำในปฐพี หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน สถานที่ถ่ายทำหนัง Crouching Tiger Hidden Dragon พิเศษดื่มด่ำธรรมชาติ พักบนเขาหวงซาน 1 คืน ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์เขาหวงซาน หมู่บ้านโบราณฮุยโจว 6วัน 4คืน

เยือนวัฒณธรรมอันฮุย หุบเขาหวงซานแห่งม่านเมฆ ต้นสนแปลก อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขางามเลิศล้ำในปฐพี หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน สถานที่ถ่ายทำหนัง Crouching Tiger Hidden Dragon พิเศษดื่มด่ำธรรมชาติ พักบนเขาหวงซาน 1 คืน ไม่ลงร้านช้อป