อู่อี๋ซาน

มรดกอู่อี๋ซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ทางภาคตะวันออกของมณฑลเจียงซีในประเทศจีน ซึ่งอยู่ในเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับมณฑลเจียงซีสัมผัสแห่งสุนทรียภาพในเขตอู่อี๋ซานคือภูเขา ซึ่งสืบเนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสมัยดึกดำบรรพ์ ทำให้ภูเขาในเขตนี้มีรูปร่างประหลาดพิศดาร บ้างพุ่งสู่ยอดฟ้า บ้างยืดตัวทอดยาวหลายกิโลเมตร บ้างคล้ายภาพน้ำตกแขวน บ้างตั้งตรงอย่างทรนงทรงอานุภาพ บ้างเหมือนสาวงามสะโอดสะอง การชมทิวทัศน์ในเขตภูเขาอู่อี๋ซานต้องใช้จินตนาการ ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสิ่งสวยงามอีกอย่างหนึ่งในเขตอู่อี๋ซานคือสายน้ำ บริเวณตีนเขาอู่อี๋ซานมีน้ำพุ น้ำตก ลำธารมากมาย ทำให้เขตอู่อี๋ซานเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ในบรรดาสายน้ำเหล่านี้ ลำธารจิ่วชวีเป็นสถานที่ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดเกินกว่าที่ใดในเขตทิวทัศน์อู่อี๋ซานยังมีไม้ไผ่ที่หาได้ยากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีไม้ดอก นก และสัตว์ที่พบได้ยาก รวมทั้งมียาสมุนไพรที่ล้ำค่าอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตนี้ยังมีชาชนิดหนึ่งที่ปลูกบริเวณภูเขาเรียกว่าชาอู่อี๋เหยียน ซึ่งมีสรรพคุณทั้งเป็นน้ำดื่มและเป็นยาสมุนไพร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นชาที่ลือชื่อของเมืองอู่อี๋ซาน

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.