อู่ฮั่น

อู่ฮั่น wuhan

อู่ฮั่น เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2009 มีประชากรสูงเกือบ 8.33 ล้านคน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในหัวจง และเป็นเมืองใหญ่ที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน ซึ่งนอกจากแม่น้ำแยงซีเกียงที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของโลกแล้วยังมีแน่น้ำฮั่นไหลผ่านอีกด้วย ทำให้เมืองหวู่ฮั่นถูกแบ่งเป็น 3 เขต คือ หวู่ชาง ฮั่นโขว และ ฮั่นหยาง

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอู่ฮั่น


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย สถานที่จัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าของมณฑลหูเป่ย กว่า 200,000 ชิ้น ได้แก่ เครื่องเคลือบ หยก เครื่องประดับ และอาวุธต่างๆ พื้นที่ของ พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการ และส่วนของการแสดงดนตรี ในส่วนนี้ความพิเศษอยู่ที่ความไพเราะของ ระฆังเปียนจง เครื่องดนตรีที่แฝงไปด้วยประวัติศาตร์


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ของ อู่ฮั่น ซึ่งมีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที่สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ ต้องบอกว่ากว้างใหญ่กว่าเจ้าพระยาบ้านเราหลายเท่า สะพานนี้ถือเป็น สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง แห่งแรกของ อู่ฮั่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทั้งสิ้น 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่


วัดกุยหยวน


วัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่นวัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่นวัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) หรือ “กุยหยวนซื่อ” วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน


เขาบู๊ตึ๊ง


wudangshan เขาบู๊ตึ๊ง wudangshan เขาบู๊ตึ๊ง เขาบู๊ตึ๊ง  หรือ อู่ตัง ในภาษาจีนกลาง เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ปนะเทศจีน มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ สถานที่ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ สามารถยึดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักสืบมา เขาบู๊ตึ๊งเป็นสถานที่ที่รวมสิ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน เรื่อยมากระทั่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวมกันนับได้กว่าพันปี


 เสินหนงเจี้ย


เสินหนงเจี้ย

เสินหนงเจี้ย เป็นสันปันน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นสุ่ย ภายในพื้นที่มีขุมข่ายแม่น้ำสี่สาย คือ แม่น้ำเซียงซี แม่น้ำเหยียนตู้ แม่น้ำหนานเหอ และแม่น้ำตู่เหอ เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้อนทิศเหนือแถบเส้นละติจูดกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝนตกชุก เมื่อความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 เมตร ฤดูกาลจะต่างกัน 3-4 วัน สภาวะแตกต่างกันแบบ “เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่ง ฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นน้ำแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว” เป็นคำพรรณนาความผิดแผกของภูมิอากาศที่เสินหนงเจี้ย

เสิ่นหนงเจี้ย
เสิ่นหนงเจี้ย

ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทาง  12 – 16 เมษายน 2562  เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ถนนคนเดินเจียงฮั่น ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง สายการบิน FD

ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง 6วัน 5คืน

พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง สะดวกไม่แพ้ชินกังเซน « เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” « ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร « นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง « ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ซากุระ ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก « เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง « พิเศษ พัก 5 ดาวทุกคืน « พิเศษ เปลี่ยนบรรยากาศนอนบนเขาบู๊ตึ้ง 1 คืน  

UNESCO HUBEI อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง เซียงหยาง 7วัน

               “ โปรพิเศษเอาใจผู้สูงอายุ 70ปี ขึ้นไปลดทันที 2000บาท”      ชมหอกระเรียนเหลือง เป็นหอ1ใน3 ที่มีื่อเสียงของจีน นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง ล่องเรือชมเขื่อซานเสียต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ชมเสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม เงียบสงบ นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาบู๊ตึ้ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ชมจื่อเซียวกงหรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีน ชมกำแพงเมืองเซียงหยาง

ทัวร์อู่ฮั่น สุยโจว หุบเขาแป๊ะก๊วย เขาบู๊ตึ๊ง 6วัน 5คืน

มนต์เสน่ห์หูเป่ย  อู่ฮั่น สุยโจว หุบเขาแป๊ะก๊วย เขาบู๊ตึ๊ง กำหนดการเดินทาง  9 – 14 พฤศจิกายน 2562   ชมหุบเขาแป๊ะก๊วย เมืองสุยโจวที่บานสะพรั่ง 1ปีมีครั้ง มากกว่า 17,000 ต้น นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ชมวิวทะเลสาบตงหู จุดชมวิวที่สวยที่สุดเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย เที่ยมชม โรงถ่ายฮั่นเฉิง เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ทัวร์อู่ฮั่น อุทยานเสินหนงเจี้ย อี๋ชาง 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง 14-19 กันยายน / 12-17 ตุลาคม 2561  ล่องเรือเพื่อชมความงามของ “ซีหลิงเสีย” ชม อุทยานเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรือ ผ่านชม เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง

DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น เซียงหยาง เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5คืน

                 >>>>โปรพิเสษเอาใจผู้สูงอายุ 70 ปี ลด 2000 บาท<<<<< นำท่านเข้าชมถังเฉิงเป็นเมืองภาพยนต์และโทรทัศน์เซียงหยางเป็นเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายภาพยนตร์ นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ๊ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ชมจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 9 ของจีน อุทยานแห่งชาติเสินหนงเจี้ย อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีสัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า5000ชนิด นำท่านชมเสินหนงถัน แท่นบูชา ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ ล่องเรือเพื่อชมความงามของ ซีหลิงเสีย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อี้ชาง เป็นพิพิธภััณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิวัฒนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม นิทานพื้นบ้าน

ทัวร์จีน อู่ฮั่น จิงโจว เสินหนงเจี้ย เขาบู๊ตึ๊ง 6วัน5คืน

เสินหนงถัน แท่นบูชาเมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ อุทยานเสินหนงติ่ง “เขตป่าเสินหนงเจี้ย” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบตะวันตกของมณฑลหูเป่ย เขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของพระรูปสำริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า กำหนดการเดินทาง 12-17 ตุลาคม 2561 9-14 พฤศจิกายน /  23-28 พฤศจิกายน 2561 7-12 ธันวาคม / 21-26 ธันวาคม 2561 ปี 2562    :  11-16 มกราคม 2562 / 8-13 มีนาคม /22-27 มีนาคม 2562