อู่ฮั่น

อู่ฮั่น wuhan

อู่ฮั่น เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2009 มีประชากรสูงเกือบ 8.33 ล้านคน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในหัวจง และเป็นเมืองใหญ่ที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน ซึ่งนอกจากแม่น้ำแยงซีเกียงที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของโลกแล้วยังมีแน่น้ำฮั่นไหลผ่านอีกด้วย ทำให้เมืองหวู่ฮั่นถูกแบ่งเป็น 3 เขต คือ หวู่ชาง ฮั่นโขว และ ฮั่นหยาง

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอู่ฮั่น


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยพิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย

พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย สถานที่จัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าของมณฑลหูเป่ย กว่า 200,000 ชิ้น ได้แก่ เครื่องเคลือบ หยก เครื่องประดับ และอาวุธต่างๆ พื้นที่ของ พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนิทรรศการ และส่วนของการแสดงดนตรี ในส่วนนี้ความพิเศษอยู่ที่ความไพเราะของ ระฆังเปียนจง เครื่องดนตรีที่แฝงไปด้วยประวัติศาตร์


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ของ อู่ฮั่น ซึ่งมีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที่สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ ต้องบอกว่ากว้างใหญ่กว่าเจ้าพระยาบ้านเราหลายเท่า สะพานนี้ถือเป็น สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง แห่งแรกของ อู่ฮั่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทั้งสิ้น 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่


วัดกุยหยวน


วัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่นวัดกุยหยวน เมืองอู่ฮั่นวัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) หรือ “กุยหยวนซื่อ” วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน


เขาบู๊ตึ๊ง


wudangshan เขาบู๊ตึ๊ง wudangshan เขาบู๊ตึ๊ง เขาบู๊ตึ๊ง  หรือ อู่ตัง ในภาษาจีนกลาง เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ปนะเทศจีน มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ สถานที่ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ สามารถยึดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักสืบมา เขาบู๊ตึ๊งเป็นสถานที่ที่รวมสิ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน เรื่อยมากระทั่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวมกันนับได้กว่าพันปี


 เสินหนงเจี้ย


เสินหนงเจี้ย

เสินหนงเจี้ย เป็นสันปันน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นสุ่ย ภายในพื้นที่มีขุมข่ายแม่น้ำสี่สาย คือ แม่น้ำเซียงซี แม่น้ำเหยียนตู้ แม่น้ำหนานเหอ และแม่น้ำตู่เหอ เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้อนทิศเหนือแถบเส้นละติจูดกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝนตกชุก เมื่อความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 เมตร ฤดูกาลจะต่างกัน 3-4 วัน สภาวะแตกต่างกันแบบ “เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่ง ฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นน้ำแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว” เป็นคำพรรณนาความผิดแผกของภูมิอากาศที่เสินหนงเจี้ย

เสิ่นหนงเจี้ย
เสิ่นหนงเจี้ย

ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทาง  12 – 16 เมษายน 2562  เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ถนนคนเดินเจียงฮั่น ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง สายการบิน FD

ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง 6วัน 5คืน

พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง สะดวกไม่แพ้ชินกังเซน « เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” « ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร « นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง « ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ซากุระ ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก « เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง « พิเศษ พัก 5 ดาวทุกคืน « พิเศษ เปลี่ยนบรรยากาศนอนบนเขาบู๊ตึ้ง 1 คืน  

ทัวร์อู่ฮั่น สุยโจว หุบเขาแป๊ะก๊วย เสินหนงเจี้ย 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง  9-14 พฤศจิกายน / 16-21 พฤศจิกายน /  23-28 พฤศจิกายน 2561 ชมหุบเขาแป๊ะก๊วย เมืองสุยโจวที่บานสะพรั่ง 1ปีมีครั้ง มากกว่า 17,000 ต้น อุทยานเสินหนงเจี้ย ยิ่งใหญ่ลังการ ดินแดนเทพเจ้ากสิกร เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ทัวร์อู่ฮั่น สุยโจว หุบเขาแป๊ะก๊วย เขาบู๊ตึ๊ง 6วัน 5คืน

มนต์เสน่ห์หูเป่ย  อู่ฮั่น สุยโจว หุบเขาแป๊ะก๊วย เขาบู๊ตึ๊ง กำหนดการเดินทาง  9 – 14 พฤศจิกายน 2562   ชมหุบเขาแป๊ะก๊วย เมืองสุยโจวที่บานสะพรั่ง 1ปีมีครั้ง มากกว่า 17,000 ต้น นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ชมวิวทะเลสาบตงหู จุดชมวิวที่สวยที่สุดเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย เที่ยมชม โรงถ่ายฮั่นเฉิง เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

ทัวร์อู่ฮั่น อุทยานเสินหนงเจี้ย อี๋ชาง 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง 14-19 กันยายน / 12-17 ตุลาคม 2561  ล่องเรือเพื่อชมความงามของ “ซีหลิงเสีย” ชม อุทยานเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรือ ผ่านชม เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์อู่ฮั่น เขาอู่ตังซาน เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5คืน

มนต์เสน่ห์ยูนนาน กุ้ยโจว คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ 5 วัน 4 คืน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลท์เขาบู๊ตึ้ง ชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง อุทยานเสินหนงติ่ง ” เขตป่าเสินหนงเจี้ย” ชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว พัก 5 ดาว ทุกคืน ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน อู่ฮั่น จิงโจว เสินหนงเจี้ย เขาบู๊ตึ๊ง 6วัน5คืน

เสินหนงถัน แท่นบูชาเมืองเสินหนง ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ อุทยานเสินหนงติ่ง “เขตป่าเสินหนงเจี้ย” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบตะวันตกของมณฑลหูเป่ย เขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของพระรูปสำริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า กำหนดการเดินทาง 12-17 ตุลาคม 2561 9-14 พฤศจิกายน /  23-28 พฤศจิกายน 2561 7-12 ธันวาคม / 21-26 ธันวาคม 2561 ปี 2562    :  11-16 มกราคม 2562 / 8-13 มีนาคม /22-27 มีนาคม 2562