อู่ไถซาน

อู่ไถซาน หรือ เขาอู่ไถ คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลชานซี ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบด้วยอู่ไถซาน จิ่วหัวซาน เอ๋อเหมยซานหรือง้อไบ๊ และผู่ถัวซาน) ณ อู่ไถซานแห่งนี้เป็นที่สถิตอยู่ของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ธรรมราชกุมารในคติของพระพุทธศาสนามหายาน

อู่ไถซาน อยู่ทางใต้ของเมืองต้าถง หนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนพุทธ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างนิยมไปแสวงบุญ อู่ไถซานมีวัดมากมายกว่า 200 วัด ตั้งอยู่ใจกลางซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าทิวเขาใหญ่น้อยซึ่งมีทัศนียภาพบรรดายอดเขาทั้งหมดของอู่ไถซานนั้น ยอดที่สูงที่สุดจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,058 เมตร โดยยอดที่สำคัญที่สุดก็คือ ยอดเหนือ สูงจนถูกยกให้เป็นหลังคาของจีนตอนเหนือ อู่ไถซานได้ชื่อเป็นหนึ่งในสี่ยอดภูพุทธจริงๆ เพราะ ตัวเลขบอกว่า ในบริเวณเขาทั้ง 5 ลูกนี้มีวัดพุทธอยู่มากถึง 47 แห่ง โดยแบ่งเป็น ส่วนในอ้อมกอดของเทือกเขา 39 แห่ง และด้านนอก อีก 8 แห่ง

จากความสำคัญดังกล่าวนี้เอง ทำให้บนภูเขาอู่ไถซาน เต็มไปด้วยวัดมากมายหลายแห่งที่สร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาจากหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงวัดของนิกายเต๋าที่รุ่งเรืองขึ้นมาในบางช่วงยุคสมัยและถูกสร้างไว้บนนี้เช่นกัน ซึ่งจากรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันของวัดทั้งหลาย ทำให้เขตภูเขาอู่ไถซานและวัดในบริเวณภูเขา ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้กลายเป็น มรดกโลก ในปี 2009

หลักฐานของการสร้างวัดตามความเชื่อของศาสนาพุทธ นิกายมหายานบนภูเขาอู่ไถซาน ปรากฏตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก  ซึ่งถือเป็น 1 ในวัดพุทธเก่าแก่ของประเทศจีน และมีร่องรอยของการสร้างและปรับปรุงวัดต่างๆที่มีอยู่มาเรื่อยๆ ทั้งในสมัยราชวงศ์เหนือใต้, สมัยราชวงศ์ถัง  ซึ่งปรากฏหลักฐานของการสร้างวัดขนาดใหญ่อีกครั้ง และสมัยราชวงศ์หมิง  ที่นอกจากจะมีการสร้างเพิ่มเติมแล้ว ยังมีการบูรณะวัดเดิมที่มีอยู่บนภูเขาอู่ไถซานอีกด้วย

 

 

ทัวร์เมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ผิงเหยา 7วัน 6คืน

ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาเหิงซาน  ตื่นตากับ   วัดแขวนเสวียนคงซื่อ  อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป   กำหนดการเดินทาง         13-19 กรกฎาคม 2562                                       10 – 16 สิงหาคม / 21 – 27 กันยายน 2562                                       12 – 18 ตุลาคม