สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea: DPRK; ฮันกึล: 조선민주주의인민공화국; ฮันจา: 朝鮮民主主義人民共和國) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ ( North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวงและนครใหญ่สุดคือ เปียงยาง เขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ แม่น้ำอัมนกหรือยาลู่ และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือ แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับประเทศรัสเซีย ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโคกูรยอ ราชอาณาจักรแพ็กเจ และราชอาณาจักรชิลลา ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของแมนจูเรีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจูอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

เมืองเปียงยาง

เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที)

อนุสาวรีย์มันซูแด

(Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูแดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของผู้นำ คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศเกาหลีเหนือ และนายพล คิม จอง อิล อนุสาวรีย์มันซูแดได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน

ชายแดนสองเกาหลี

(DMZ) – เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ทุนนิยม นี่คือเขตชายแดนที่มีการติดตั้งอาวุธมากที่สุดของโลก หนึ่งในสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของสงครามเย็น สถานที่ไฮไลท์ที่พลาดหาก นำคณะชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

มันยองแด (Mangyondae) – สถานที่เกิดของ คิม อิล ซุง บ้านที่ตั้งอยู่ในชนบท แสดงให้เห็นถึงชีวิตสมัยวัยเด็กของ คิม อิล ซุง กับสมาชิกครอบครัว และภาพถ่ายในอดีต  มันยองแด (Mangyongdae 万景台) เป็นชื่อของเขตๆ หนึ่งที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเปียงยางไปทางตะวันตก ราว 12 กิโลเมตร ที่แต่เดิมมีสถานะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ .. มันยองแด หมายถึง ที่ราบที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  จริงๆ แล้วบริเวณนี้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาหลายลูก และภูเขาที่สูงที่สุดที่มีชื่อว่า มันยอง (แปลว่า หมื่นวิวทิวทัศน์)หมู่บ้านที่ตั้งอยู่เชิงเขาแถบนี้เลยถูกเรียกชื่อว่า  มันยองแด มีความสำคัญตรงที่เป็นสถานที่เกิดของท่านประธานาธิปดีคิมอิลซุง และท่านก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเยาว์อยู่ที่นี่ .  ในบริเวณนี้นอกจากจะมีจัดแสดงบ้านที่เป็นสถานที่เกิดของท่านผู้นำแล้ว (ปัจจุบันทำขึ้นมาใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆ) ก็ยังมีสวนสนุกขนาดใหญ่ สุสานของญาติโกโหติกาของท่านผู้นำ และสถานที่ๆ ท่านผู้นำเรียนหนังสือ

จัตุรัส คิม อิล ซุง

เป็นจัตุรัสกลางของเปียงยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPRK จัดกิจกรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองสมัชชาการประชุมสาธารณะ  มีพื้นที่กว่าง 75,000 ตารางเมตร ทั้งหมดโดยปูหินแกรนิต จัตุรัสที่ คิม อิล ซุงเป็นจุดศูนย์กลาง ทั้งสองด้านของใต้ธงสีแดงเป็นกลุ่มประติมากรรม ตามด้วยพิพิธภัณฑ์ปฏิวัติเกาหลีทิศเหนือและทิศใต้เป็นหอไอเดีย หอประชุมมหาวิทยาลัยประชาชนเกาหลีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี และอาคารอื่น ๆ .

นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม 

VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา  

ไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อนที่ป้ายหยุดรถ มีความลึกโดยเฉลี่ย 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดินของเปียงยางคือหนึ่งในสถานที่น่าประทับใจมากที่สุดของโลก ในทัวร์เกาหลีเหนือของเรา คุณจะได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกับชาวเปียงยาง