สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea: DPRK; ฮันกึล: 조선민주주의인민공화국; ฮันจา: 朝鮮民主主義人民共和國) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ ( North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เมืองหลวงและนครใหญ่สุดคือ เปียงยาง เขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ แม่น้ำอัมนกหรือยาลู่ และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือ แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับประเทศรัสเซีย ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโคกูรยอ ราชอาณาจักรแพ็กเจ และราชอาณาจักรชิลลา ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของแมนจูเรีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศแมนจูอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

เมืองเปียงยาง

เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที)

อนุสาวรีย์มันซูแด

(Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูแดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของผู้นำ คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศเกาหลีเหนือ และนายพล คิม จอง อิล อนุสาวรีย์มันซูแดได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน

ชายแดนสองเกาหลี

(DMZ) – เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ทุนนิยม นี่คือเขตชายแดนที่มีการติดตั้งอาวุธมากที่สุดของโลก หนึ่งในสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของสงครามเย็น สถานที่ไฮไลท์ที่พลาดหาก นำคณะชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

มันยองแด (Mangyondae) – สถานที่เกิดของ คิม อิล ซุง บ้านที่ตั้งอยู่ในชนบท แสดงให้เห็นถึงชีวิตสมัยวัยเด็กของ คิม อิล ซุง กับสมาชิกครอบครัว และภาพถ่ายในอดีต  มันยองแด (Mangyongdae 万景台) เป็นชื่อของเขตๆ หนึ่งที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเปียงยางไปทางตะวันตก ราว 12 กิโลเมตร ที่แต่เดิมมีสถานะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ .. มันยองแด หมายถึง ที่ราบที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  จริงๆ แล้วบริเวณนี้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาหลายลูก และภูเขาที่สูงที่สุดที่มีชื่อว่า มันยอง (แปลว่า หมื่นวิวทิวทัศน์)หมู่บ้านที่ตั้งอยู่เชิงเขาแถบนี้เลยถูกเรียกชื่อว่า  มันยองแด มีความสำคัญตรงที่เป็นสถานที่เกิดของท่านประธานาธิปดีคิมอิลซุง และท่านก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเยาว์อยู่ที่นี่ .  ในบริเวณนี้นอกจากจะมีจัดแสดงบ้านที่เป็นสถานที่เกิดของท่านผู้นำแล้ว (ปัจจุบันทำขึ้นมาใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆ) ก็ยังมีสวนสนุกขนาดใหญ่ สุสานของญาติโกโหติกาของท่านผู้นำ และสถานที่ๆ ท่านผู้นำเรียนหนังสือ

จัตุรัส คิม อิล ซุง

เป็นจัตุรัสกลางของเปียงยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPRK จัดกิจกรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองสมัชชาการประชุมสาธารณะ  มีพื้นที่กว่าง 75,000 ตารางเมตร ทั้งหมดโดยปูหินแกรนิต จัตุรัสที่ คิม อิล ซุงเป็นจุดศูนย์กลาง ทั้งสองด้านของใต้ธงสีแดงเป็นกลุ่มประติมากรรม ตามด้วยพิพิธภัณฑ์ปฏิวัติเกาหลีทิศเหนือและทิศใต้เป็นหอไอเดีย หอประชุมมหาวิทยาลัยประชาชนเกาหลีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี และอาคารอื่น ๆ .

นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม 

VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา  

ไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อนที่ป้ายหยุดรถ มีความลึกโดยเฉลี่ย 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดินของเปียงยางคือหนึ่งในสถานที่น่าประทับใจมากที่สุดของโลก ในทัวร์เกาหลีเหนือของเรา คุณจะได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกับชาวเปียงยาง

UNSEEN เกาหลีเหนือ ตามรอย จูมง แห่งอาณาจักรโกคูรยอ 7วัน 6คืน

เจาะลึกกรุงเปียงยาง –เฮียงซาน –เคซอง –เขากุมกั่งซาน เปิดประสบการณ์ใหม่ ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง อนุสาวรีย์มันซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ ชายแดนสองเกาหลี (DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง ตามรอย จูมง ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ

ทัวร์เจาะลึกเกาหลีเหนือ เยือนดินแดนเร้นลับโสมแดง 6วัน 4คืน

เจาะลึกเกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง-เฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน 6 วัน 4 คืน อนุสาวรีย์มันซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ ชายแดนสองเกาหลี (DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง พิเศษชม กายกรรมเปียงยาง ของเกาหลีเหนือ ชม พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง เมืองเสิ่นหยาง อดีตราชธานีของจีน

UNSEEN เกาหลีเหนือ ตามรอย จูมง แห่งอาณาจักรโกคูรยอ 7วัน 6คืน

เจาะลึกกรุงเปียงยาง –เฮียงซาน –เคซอง –เขากุมกั่งซาน เปิดประสบการณ์ใหม่ ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง อนุสาวรีย์มันซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ ชายแดนสองเกาหลี (DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง ตามรอย จูมง ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ

ทัวร์เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง เคซอง นัมโพ วอนซาน 7วัน 5คืน

อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ อนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima Statue) – ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู รูปปั้นที่สะท้อนถึงตำนานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย เขื่อนนัมโพ (West Sea Barrage) – เรียกอีกชื่อว่า Nampho Dam มีความยาว 8 กม. และเป็นสถานที่สำคัญประจำชาติของเกาหลีเหนือ ภูเขาคุมกั่ง 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ ภูเขาคุมกั่ง มีความสูง 1,639 เมตร เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือ

ทัวร์ฉางชุน ฉางไป๋ซาน เกาหลีเหนือ เสิ่นหยาง 11วัน 9คืน

อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน เป็นแหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ตั้งอยู่บนรอยต่อของเขตมณฑลจี๋หลิน กับมณฑลเรียวกัง ของประเทศเกาหลีเหนือ ทะเลสาบเทียนฉือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน ตั้งอยู่บนยอดเขาหลักของภูเขาฉางไป๋ซาน พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง หาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า Goose Food Family ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สีฉูดฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่าย

ทัวร์เสิ่นหยาง เกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง 7วัน 5คืน

อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ หอคอยจูเช (Juche Tower) – สัญลักษณ์ของลัทธิจูเชในเกาหลีเหนือ หอคอยนี้มีความสูงกว่า 170 เมตร พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) – ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม กำหนดการเดินทาง 7 – 13 กันยายน / 21 – 27 กันยายน 2561