ขออภัยค่ะ

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

เกียงเซ

เกียงเซ อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของทิเบตทางตอนใต้ ที่เชื่อมต่อระหว่างนครลาซากับเนปาลและภูฎาน

ทะเลสาบยัมซอก 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด พื้นผิวน้ำมีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ทอดตัวอย่างสงบอยู่ในวงล้อมของขุนเขาหิมาลัยด้านเหนือ ณ ระดับความสูง 4,441 เมตร ทะเลสาบมีความยาว 130 กม.กว้าง 70 กม. ชาวทิเบตใช้เวลา 7 วัน เดินกราบอัษฎางคประดิษฐ์สักการะรอบทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นี้

ป้อมเก่าเมืองเกียงเซ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1903 กองทัพอังกฤษขยายอิทธิพลเข้าสู่ทิเบตจากอินเดีย และพยายามรุกคืบเข้าสู่เมืองลาซา ภายใต้การนำทัพของนายทหารอังกฤษชื่อ Younghusband ด้วยกำลังพลประมาณ 1,000 นายพร้อมปืน กองทัพทิเบตเข้าต้านระหว่างเมืองเกียงเซและยาทง (ชายแดนทิเบต-สิกขิม) ด้วยกำลังพล 1,500 นาย ด้วยกำลังอาวุธที่ส่วนใหญ่เป็นมีดและดาบ หลังจากการล่มสลายของป้อมแห่งนี้ กองทัพอังกฤษไม่เจอการต่อต้านอีกเลยจนถึงเมืองลาซา

วัดเพลกอร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1436 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ เจดีย์คุมบุม เป็นสถูปรูปเจดีย์ทรงคว่ำ สูง 9 ชั้น 42.5 ม. ยอดเป็นโดมสีทองเหลืองงามอร่ามอันโดดเด่น แต่ละชั้นแบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยอีก 77 ห้อง เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ และรูปจำลององค์ดาไลลามะ จึงได้รับการเรียกชื่อว่า เจดีย์สิบหมื่นพระ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “Landmark of Tibetan Art History”