เขาหลูซาน


เขาหลูซาน (จีนตัวเต็ม: 廬山; จีนตัวย่อ: 庐山) หรือ เขาหลู คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และเต๋าของวัฒนธรรมจีน  เขาหลูซาน เป็นเทือกเขาเก่าแก่ ที่เป็นจุดศูนย์รวมสำคัญทาง วัฒนธรรม การศึกษา การเมือง และศาสนา อันได้แก่ พุทธ เต๋า อิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ นิกายออร์โธด็อกซ์ และนิกาย โรมันคาทอลิก และความพิเศษที่โดดเด่นที่สุดแห่งเขาหลูซาน ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของศาสนาสำคัญทั้ง 6 นี้ กล่าวได้ว่า หาไม่ได้อีกแล้ว ณ เขตแคว้นแดนใดในโลกหล้าได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก

เขาหลูซาน

ชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ภูเขาอู่ไถซาน ตื่นตากับถ้ำน้ำแข็งหมื่นปีแม้ว่าสภาพอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหน 6 วัน 5 คืน ชม ภูเขาอู่ไถซาน นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม วัดท่าหยวน เจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ชม ต้าเฉาไถ นมัสการพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชม อุทยานหลูหยาซาน จุดชมวิวทิวทัศน์ทางน้ำซึ่งรวมในรายการมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี น้ำแข็งที่สวยดั่งหยกที่ถูกแกะสลักซึ่งไม่มีวันละลายและมีอายุมากกว่าหมื่นปี ชม หมู่บ้านเสวียนคง หมู่บ้านมหัศจรรย์ซึ่งถูกสร้างเรียงรายบนหน้าผาดั่งปราสาทบนท้องฟ้า ชม วัดจิ้นฉือ วัดที่โด่งดังในเมืองไท่หยวน ตกแต่งด้วยการแกะสลักเป็นตัวมังกรพันเสา กำหนดการเดินทาง 20-25   กันยายน  2562