เขาไท่ซาน

ภูเขาไท่ซาน ตั้งอยู่ที่ เมืองไท่อาน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยว แห่ง มณฑลซานตง ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน ยอดบนสุดของ ภูเขาไท่ซาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,545 เมตร มีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมาก กวีเอกแห่งจีนหลายท่านเคยจารึกบทกลอนมากมายไว้ที่ ภูเขาไท่ซาน แห่งนี้ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และศิลปะกลางแจ้ง ที่สะท้อนสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมเก่าแก่ของจีน และภายหลัง ยูเนสโกได้ยกย่องให้ ภูเขาไท่ซาน เป็น มรดกโลก ในปีค.ศ. 1987   ภูเขาไท่ซาน ถือเป็น ขุนเขาแห่งแรกของจีน และเป็น 1 ใน 5 ภูเขาที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์จีน โดยมียอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก มีความสูงประมาณ 1,532.7 เมตร ทั้งยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีบวงสรวงในรัชสมัยต่างๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน

ทัวร์เจาะลึกมณฑลซานตง จี่หนาน ชิงเต่า เขาไท่ซาน 9วัน 7คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี ภูเขาไท่ซาน 1 ใน 5 ภูศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาเต๋า สุสานทหารม้าศึกของฉีกว๋อสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก อันยิ่งใหญ่และน่าตื่นตา ซึ่งขุดค้นพบซากม้าศึก 225 ตัว เขาเหลาซาน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของชิงเต่า เหลาซานเป็นภูเขาหินแกรนิตดำ มียอดเหลาเฝิงสูง 1133 ม. ติดกับทะเลเหลือง คนโบราณถือเป็น “เมืองเซียน แดนเทวดา”