เมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou)

แห่งมณฑลเหอหนาน (Henan)

นครเจิ้งโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,446.2 ตารางกิโลเมตร เขตเมืองมีพื้นที่ 1,013.3 ตารางกิโลเมตร เขตใจกลางเมืองมีพื้นที่ 147.7 ตารางกิโลเมตร เมืองเจิ้งโจว มีความสำคัญทางด้านคมนาคมในภาคกลางของจีน เพราะที่นี่มีเส้นทางหลวง 1 ใน 7 สายสำคัญของประเทศ มีเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน พร้อมทั้งยังมีทางด่วนและถนนสายสำคัญอีกหลายสาย นอกจากนี้ยังมีสนามบินมากถึง 3 แห่ง เมืองเจิ้งโจวจึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางท่องเที่ยวจีนและประเทศต่าง ๆ ในโซนเอเชียและยุโรป มีแม่น้ำเหลือง (Yellow River) หรือแม่น้ำฮวงโห (Huang He) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีนไหลผ่าน ใครชอบทริปนั่งเรือเที่ยวชมเมือง บอกเลยว่าห้ามพลาด การเดินทางในเมืองเจิ้งโจวมีทั้งรถไฟ, รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถรางไฟฟ้าประจำทาง  แต่ถ้าจะไปเที่ยวนอกเมือง หรือกลัวหลงทางก็ให้พนักงานโรงแรมเรียกใช้บริการแท็กซี่ให้ก็ได้

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเจิ้งโจว

ศาลไคฟง สถานที่สำคัญในตำนานของเปาบุ้นจิ้น ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองเจิ้งโจว ภายในศาลไคฟง จะมีการจำลองอาคารต่าง ๆ ให้มีลักษณะคงเดิมทุกประการ มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณที่อยู่ในศาลสมัยก่อนให้นักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามให้ได้เดินชมรอบ ๆ อีกด้วย

จัตุรัสอื้อฉี (Erqi Square) เป็นจุดนัดพบสำคัญของชาวเมืองเจิ้งโจว รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธนาคาร ฯลฯ โดยมีจุดเด่นที่สำคัญคือ Erqi Memorial Tower

วัดเส้าหลิน ก็ตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจวแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายมหายาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสีเขียวสวยงาม ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรม รวมทั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกังฟูเส้าหลินให้ชมอีกด้วย
 

อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก ฉางอาน ไคเฟิง หยุนไถซาน 6วัน

อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก ชม กำแพงเมืองโบราณฉางอาน      ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง  ศาลามังกรหลงถิง ที่แห่งนี้อดีตเป็นสวนดอกไม้ของพระราชวงศ์ซ่ง อุทยานทิวทัศน์ ว่านเซียนซาน ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน ชมตี้เคิงเยียนหรือบ้านใต้ดินซานโจว (Shanzhou Silo-cave) ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) ชมเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า  ชมศาลเปาบุ้นจิ้น

อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก ไท่หังซาน หยุนไถซาน 6วัน

อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก ชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน     ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง  อุทยานทิวทัศน์ ว่านเซียนซาน ชม แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ แกรนด์แคนยอนหลินโจว จุดชมวิว “ไท่หัง เทียนหลู Taihang Tianlu” ตั้งอยู่บนยอดเขาไท่หัง ชมหุบเขาดอกท้อ เป็นหุบเขาในแกรนด์แคนยอน มีสระน้ำผุดและน้ำตก ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน ชมตี้เคิงเยียนหรือบ้านใต้ดินซานโจว (Shanzhou Silo-cave) ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) ชมเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า 

หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน น้ำตกหูโข่ว สุสานจิ๋นซี 7วัน

รายการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ณ ประเทศจีน เจิ้งโจว–หยุนไถซาน-ลั่วหยาง–หูโคว่–ซีอาน 7วัน กำหนดการเดินทาง           17 – 23 พฤษภาคม 2562                                           7-13 มิถุนายน  / 21 -27 มิถุนายน 2562