มณฑลเจียงซู

มณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 102,600 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.06 ของประเทศจีน (พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 24 ของประเทศ) ทางทิศเหนือติดกับมณฑลซานตง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมณฑลเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ ทิศตะวันออกเป็นแนวชายฝั่งติดกับทะเลหวงไห่ ทิศตะวันตกติดกับมณฑลอันฮุย มีเมืองเอก คือ นครหนานจิง มณฑลเจียงซูตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศกึ่งร้อนและอบอุ่น แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง เฉลี่ยอุณหภูมิตลอดทั้งปี 13-16 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 26.6 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 5.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วงฤดูร้อน(เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) ซึ่งมีการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำหวยเหอ

  • พื้นที่ตอนใต้ ประกอบด้วย นครหนานจิง(Nanjing,南京)เมืองอู๋ซี(Wuxi,无锡)เมืองฉางโจว(Changzhou,常州)เมืองซูโจว(Suzhou,苏州) เมืองหนานทง(Nantong,南通)เมืองหยางโจว(Yangzhou,扬州)เมืองเจิ้นเจียง(Zhenjiang,镇江) และเมืองไท่โจว(Taizhou,泰州)
  • พื้นที่ตอนเหนือ ประกอบด้วย เมืองสวีโจว(Xuzhou,徐州)เมืองเหลียนยวิ๋นกั่ง(Lianyungang,连云港) เมืองหวยอัน(Huai an,淮安)เมืองเหยียนเฉิง(Yancheng,盐城)และเมืองสู้เชียน(Suqian,宿迁)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว Starbucks ใหญ่ที่สุดในโลก 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561 วันที่ 19-23 กันยายน 2561 วันที่ 24-28 ตุลาคม 2561 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน- 02 ธันวาคม 2561 วันที่ 07-11 ธันวาคม 2561