นคร SHANGHAI เมืองแห่งสีสันที่

ไม่เคยหลับใหล


มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารและยังเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน

สถานที่แนะนำท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้

SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน

หอคอยไข่มุกบูรพา  หอคอยแห่งนี้มีความสูงถึง 468 เมตร นับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย ทำพิธีเปิดวันที่ 18 พ.ย.1994  มีความสูงเป็นอันดับ  3  ของโลก ความคิดริเริ่มของนักออกแบบหอคอยนี้ เริ่มมีชื่อต่อลูกโลกเหล็กขนาดต่าง ๆ  ไว้กับท่อนเสาขนาดใหญ่ โดยมีลูกโลกเหล็ก 2 ลูกใหญ่ส่องแสงสะท้อนมองคล้ายลูกทับทิมหอคอยนี้มีน้ำหนักรวม  120,000 ต้น  ประกอบด้วยเสาใหญ่ 3 ต้น ซึ่งมีเส้นผ่านกลาง 9 เมตร พื้นที่โดยรอบบริเวณกว้างประมาณ 3,000 ตารางเมตร   ซึ่งเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร / 1 วินาที พร้อมชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเท  ศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป

ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง ประดับต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ที่ ตลาด เฉิงหวังเมี่ยว  เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ปัจจุบันเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพู่กัน เครื่องน้ำชา ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองต่างๆ อีกมากมาย

กายกรรม Era   กายกรรมอีร่าโชว์ Era Intersection of Time ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ

เมืองโบราณอูเจิ้น   เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง “ถงเซียง” มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร

ทัวร์ผู่โถซาน เสวี่ยโต้วซาน เมืองโบราณอูเจิ้น 6วัน5คืน

เที่ยวพรีเมี่ยม พร้อมรับบุญเต็มๆ นมัสการสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ งดงามที่สุดในเกาะผู่โถวซาน เที่ยว จูเจียเจียนจุดชมวิวระดับชาติ เที่ยว เกาะผู่ถัวซาน สถานที่ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดผู่จี้ซื่อ นมัสการพระพุทธรูป เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 แห่งผู่ถัวซาน นมัสการ พระแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ ยืนเด่นตระหง่า ในเกาะผู่โถวซาน เที่ยว อุทยานเสวี่ยโต้วซาน วนอุทยานแห่งชาติระดับ AAAA เที่ยว บ้านเก่าเจียงไคเช็ค  มีอายุมากกว่า 90 ปี เที่ยว ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบขนาดเล็กแห่งมณฑลเจ้อเจียง นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ความโดดเด่นและความเก่าแก่นับพันปี ทัวร์ไม่ลงร้าน   พักโรงแรม 5 ดาว  บินสายการบินไทย  

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อี๋ชาง เซี่ยงไฮ้ 6วัน5คืน

เดินทาง   วันที่ 28  มีนาคม  – 2 เมษายน 2562 คณะ VIP พักโรงแรม 5 ดาว และ อาหารดี เขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน ชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

กำหนดการเดินทาง  20 –29พฤศจิกายน 2561 ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน ล่องเรือสำราญ New Century Sky ระดับ 5 ดาว ผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น ผ่านช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึ่งมีความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด เขื่อนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน ชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ”    ตลาด เฉิงหวังเมี่ยว   ชม หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ