นคร SHANGHAI เมืองแห่งสีสันที่

ไม่เคยหลับใหล


มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารและยังเป็นแหล่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพื้นที่ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน

สถานที่แนะนำท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้

SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน

หอคอยไข่มุกบูรพา  หอคอยแห่งนี้มีความสูงถึง 468 เมตร นับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย ทำพิธีเปิดวันที่ 18 พ.ย.1994  มีความสูงเป็นอันดับ  3  ของโลก ความคิดริเริ่มของนักออกแบบหอคอยนี้ เริ่มมีชื่อต่อลูกโลกเหล็กขนาดต่าง ๆ  ไว้กับท่อนเสาขนาดใหญ่ โดยมีลูกโลกเหล็ก 2 ลูกใหญ่ส่องแสงสะท้อนมองคล้ายลูกทับทิมหอคอยนี้มีน้ำหนักรวม  120,000 ต้น  ประกอบด้วยเสาใหญ่ 3 ต้น ซึ่งมีเส้นผ่านกลาง 9 เมตร พื้นที่โดยรอบบริเวณกว้างประมาณ 3,000 ตารางเมตร   ซึ่งเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร / 1 วินาที พร้อมชมวิวของเมืองเซี่ยงไฮ้

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเท  ศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป

ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่อง ประดับต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ที่ ตลาด เฉิงหวังเมี่ยว  เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ปัจจุบันเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพู่กัน เครื่องน้ำชา ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองต่างๆ อีกมากมาย

กายกรรม Era   กายกรรมอีร่าโชว์ Era Intersection of Time ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้าใจ ชมการแสดงชุด วงล้อมิเลเนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้กระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมังกร ฯลฯ

เมืองโบราณอูเจิ้น   เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง “ถงเซียง” มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร

ตามรอยเจิ้งเหอ ซำปอกง เซี่ยงไฮ้ หยางโจว หนานจิง 8วัน

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว   ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ สักการะ วัดพระหยกขาว หรือเรียกกันว่า “玉佛寺 yù fó sì” เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีพระหยกที่มาจากประเทศต่างๆหลายองค์สวยงามมากๆ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  เอกลักษณ์ของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ ชม ทะเลสาบโซ่วซีหู สถานที่อันขึ้นชื่อที่สุดของหยางโจว วัดต้าหมิงซื่อ Daming Temple สิ่งสำคัญที่สุดของวัดแห่งนี้คือวิหารพระอาจารย์เจี้ยนเจิน ชม เป๋าฉวน หรือ อู่ต่อเรือมหาสมบัติ ของแม่ทันขันทีเจิ้งเหอหรือซำปอกง สักการะ วัดจิ้งไห่ Jinghai Temple และ เจ้าแม่เทียนเฟย Tian Fei ที่แม่ทัพเจิ้งเหอกับเหล่านักเดินเรือจะต้องทำการบวงสรวงสักการะทุกครั้งก่อนออกเดินเรือ สุสานเจิ้งเหอที่ภูเขาหนิวโส่วซาน ชม กำแพงเมืองหนานจิง      

BEAUTIFUL JIANGXI 8 วัน

      หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น อู้หยวน หลงหู่ซาน >ชมเขาหลู่ซาน เป็นเทือกเขาเก่าแก่ที่มีอายุ 2200 ปี บนเขาแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลำธารและน้ำตก >ชมพิพิธภัณฑ์เซรามิก มีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องปั้นดินเผา  >ชมหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา >ชมภูเขาเกอเซียน เป็นภูเขาสูง 1096.3 เมตร >นั่งเรือและล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลูซี >ชมภูเขาวงช้าง เป็นช้างหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เหมือนจริงยืนอยู่บนภูเขา >ชมหอเถิงหวังเก๋อ เป็นศาลา9ชั้นที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นศาลาชมวิวแม่น้ำฝู่เหอ    

ทัวร์ผู่โถซาน เสวี่ยโต้วซาน เมืองโบราณอูเจิ้น 6วัน5คืน

เที่ยวพรีเมี่ยม พร้อมรับบุญเต็มๆ นมัสการสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ งดงามที่สุดในเกาะผู่โถวซาน เที่ยว จูเจียเจียนจุดชมวิวระดับชาติ เที่ยว เกาะผู่ถัวซาน สถานที่ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดผู่จี้ซื่อ นมัสการพระพุทธรูป เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 แห่งผู่ถัวซาน นมัสการ พระแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ ยืนเด่นตระหง่า ในเกาะผู่โถวซาน เที่ยว อุทยานเสวี่ยโต้วซาน วนอุทยานแห่งชาติระดับ AAAA เที่ยว บ้านเก่าเจียงไคเช็ค  มีอายุมากกว่า 90 ปี เที่ยว ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบขนาดเล็กแห่งมณฑลเจ้อเจียง นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ความโดดเด่นและความเก่าแก่นับพันปี ทัวร์ไม่ลงร้าน   พักโรงแรม 5 ดาว  บินสายการบินไทย  

เสฉวน-หูเป่ย ฉงชิ่ง ชื่อสุ่ย เอินซือ ลี่ชวน 8 วัน

ทัวร์จีน เที่ยวจีนแบบVIP ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ชื่อสุ่ย เอินซือ ลี่ชวน 8 วัน ผาหินแกะสลัก น้ำตกชื่อสุ่ย หุบเขาดำ ล่องเรืออูเจียง ถ้ำเถิงหลง >>ชมขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน มีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง >>ชมน้ำตกชื่อสุ่ย เป็นน้ำตกสายรุ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย >>ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำอูเจียง สองข้างทางของแม่น้ำมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม >>อุทยานแห่งชาติถ้ำเถิงหลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติของเมืองจีน                                     >>ชมสะพานโบราณฟงอวี่เฉียว เป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้บริสุทธิ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเอเชีย

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

กำหนดการเดินทาง  20 –29พฤศจิกายน 2561 ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน ล่องเรือสำราญ New Century Sky ระดับ 5 ดาว ผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น ผ่านช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึ่งมีความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด เขื่อนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน ชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ”    ตลาด เฉิงหวังเมี่ยว   ชม หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ